stav: uživatel nepřihlášen | přihlásit

Aktuality

21. 6. 2018 tematický výlet pro odměněné žáky

publikováno: 20. 6. 2018 | Korandová

Ve čtvrtek pojedou žáci, kteří celý rok přinášeli sobě i škole úspěchy, na tradiční výlet, tentokráte do ZOO.

20. 6. 2018 školní pouť

publikováno: 20. 6. 2018 | Korandová

Ve středu se koná tradiční školní pouť v areálu školy. Pro žáky družiny připravili soutěže učitelé a vychovatelky. Při organizaci pomohou žáci druhého stupně.

19. 6. 2018 Školní akademie

publikováno: 17. 6. 2018 | Korandová

V úterý proběhne na Střelnici v J. Hradci slavnostní rozloučení se žáky 9. tříd. Sraz s účinkujícími dětmi v 16.30 – 16.40 hod. před Střelnicí (společný odchod do šaten nebo do sálu). Na bohatý program, ve kterém vystoupí naše pěvecké sbory, 1. a 9. třídy se svými pásmy, zveme všechny rodiče, prarodiče i přátele naší školy. Důležitým bodem bude předání ocenění našim nejlepším žákům. Zkouška na Střelnici proběhne 19. 6. dopoledne.

7. 6. 2018 Informační schůzky pro rodiče žáků budoucích 1. tříd

publikováno: 4. 6. 2018 | Korandová

Informační schůzky pro rodiče žáků budoucích 1. tříd se konají s M. Sekyrovou a A. Janíčkovou dne 7. června od 16.00 h.

31. 5. 2018 Den dětí v kasárnách

publikováno: 21. 5. 2018 | Korandová

31.5. – 1.-3.roč. – Den dětí v kasárnách – 8.15 hod. 4.-9.roč. – sportovní den – Tyršův stadion – P. Petrů, D. Cypriánová

29. 5. 2018 beseda v rámci prevence sociálně patologických jevů

publikováno: 21. 5. 2018 | Korandová

29.5. – 9.A,B – 8.55 – 10.40 hod., 8.A,B – 10.50 – 12.30 hod. beseda v rámci prevence sociálně patologických jevů.

21.5. 2018 environmentální pořad „Kuba“

publikováno: 17. 5. 2018 | Korandová

21.5. 2018 environmentální pořad „Kuba“ - 8.15 hod. 4.-5.roč., 10.00 hod. 6.-9.roč., cena 50,-- Kč

17.5. 2018 proběhne Den zdraví

publikováno: 17. 5. 2018 | Korandová

17.5. 2018 proběhne Den zdraví, každý vyučující zařadí vhodně toto téma do svého předmětu.

14.5.-16.5. 2018 návštěva partnerské školy v Dunajské Stredě

publikováno: 12. 5. 2018 | Korandová

14.5.-16.5. se uskuteční návštěva partnerské školy v Dunajské Stredě – L. Chocholouš, J. Hándlová, A. Procházková, M. Bartošová Vrbová + 16 žáků 8.A,B. Zbylí žáci se spojí do jedné třídy a budou se učit podle rozvrhu 8.A.

12. 5. 2018 i naše škola vaří na Tyršově stadionu

publikováno: 9. 5. 2018 | Korandová

V sobotu 12.5. se na Tyršově stadionu koná Den zdraví – vybrané děti s p. uč. Petrů a Cypriánovou předvedou své kuchařské umění a srdečně zvou všechny na ochutnávku. Akce se koná od 13.00 do 16.00 hod.

7. 5. - 14. 5. 2018 na dopravním hřišti

publikováno: 9. 5. 2018 | Korandová

V těchto dnech se 3. a 4. třídy budou připravovat na dopravní výchovu na dopravním hřišti.

8. 5. 2018 oslava osvobození

publikováno: 9. 5. 2018 | Korandová

Tradičně připraví žáci rozhlasovou relaci pro školní vysílání na 8. 5. Vysílání připraví spolu se svými učiteli Janou Marsovou a Ondřejem Kazdou.

4. 5. a 11. 5. návštěva Úřadu práce

publikováno: 9. 5. 2018 | Korandová

Naši osmáci se rozhodují o své budoucnosti. V pátek navštíví Úřad práce v J. Hradci.

23. 4. 2018 Seznam dětí přijatých dětí do 1. tříd

publikováno: 23. 4. 2018 | Korandová

Seznam dětí přijatých dětí do 1. tříd pro školní rok 2018/2019 naleznete v sekci Úřední deska.

24. 4. 2018 Informační odpoledne pro rodiče

publikováno: 27. 3. 2018 | Korandová

Informační odpoledne pro rodiče – úterý 24. 4. od 16.00 do 18.00 h.

10. 4. 2018 zápis žáků do 1. ročníku

publikováno: 23. 3. 2018 | Korandová

Zápis dětí do 1. ročníku se koná v úterý 10. dubna 2018 od 14.00 hod. do 17.30 hod. V sekci Úřední deska naleznou rodiče všechny potřebné dokumenty a formuláře, které vydalo ředitelství školy k zápisu žáků do l. třídy: Seznam dětí k zápisu pro školní rok 2018/2019, ZÁPISNÍ LIST, Žádost o přijetí dítěte, Žádost o odklad ... Seznam dětí k zápisu, spádové ulice jsou zveřejněny i na vývěsce před školou.

9. 3. 2018 Objednávání obědů přes internet

publikováno: 9. 3. 2018 | Korandová

Pro rodiče i žáky máme službu Objednávání obědů přes internet. Podrobnosti v sekci Jídelna.

22. 3. 2018 Den vody

publikováno: 2. 3. 2018 | Korandová

Ve čtvrtek je pro žáky připraven projekt "Den vody". Program pro jednotlivé ročníky upřesníme. Žáci prvního stupně končí po 4. vyučovací hodině a jdou na oběd. Žáci druhého stupně končí výuku po 5. vyučovací hodině.

20. 3. 2018 divadlo pro 2. stupeň

publikováno: 2. 3. 2018 | Korandová

V úterý se bude konat divadelní představení Trapas od 9 hodin. Vstupné 50 Kč.

14. 3. 2018 divadlo pro 1. a 2. třídu

publikováno: 2. 3. 2018 | Korandová

Ve středu půjdou žáci z 1. a 2. ročníku na Střelnici, kde bude pro ně od 10 hodin hráno divadlo. Vstupné 50 Kč.

27. 2. 2018 - 29. 2. 2018 lyžařský výcvik

publikováno: 20. 2. 2018 | Korandová

Výcvik v Nové Bystřici je určen pro žáky 2. a 3. tříd. Informační schůzka pro rodiče se koná tuto středu 21. 2. 2018 na hale l. pavilonu v 15:30, kde budou sděleny podrobnosti.

26. 2. 2018 anglické divadlo

publikováno: 20. 2. 2018 | Korandová

Naši žáci se půjdou podívat na anglické divadlo na Střelnici. Vstupné 60 Kč.

12. 2. 2018 začínají jarní prázdniny

publikováno: 7. 2. 2018 | Korandová

Žáci jdou naposledy do školy 9. 2. 2018, pak mají jarní prázdniny. Do školy se vrátí v pondělí 19. 2. 2018.

31. 1. 2018 vydávání výpisů vysvědčení

publikováno: 30. 1. 2018 | Korandová

Ve středu se vydává žákům výpis vysvědčení, na 1. stupni dostanou výpis 4. vyučovací hodinu a na 2. stupni 5. vyučovací hodinu. Pak odcházejí žáci na oběd a domů.

Pozor, kontakt do jídelny!!!

publikováno: 18. 1. 2018 | Korandová

Opět technický problém. Protože máme poruchu na pevné lince i na připojení internetu do naší školní jídelny, používejte uvedené telefonní číslo. V rámci zkvalitnění služeb ve školní jídelně kromě čísla pevné linky 384 361 001 je možné využít i mobilní číslo 720 537 735.

18. 1. 2018 příchod do školy

publikováno: 18. 1. 2018 | Korandová

Ráno naši dojíždějící žáci využívají možnost, že škola je otevřena od 7 hodin. Nad žáky dohlíží provozní zaměstnanci. Šatna se otvírá pro všechny žáky v 7:40, do této doby si dojíždějící žák zazvoní na domovní zvonek před hlavním vchodem. Tato praxe na naší škole funguje řadu let.

22. 1. 2018 lyžařský kurz

publikováno: 18. 1. 2018 | Korandová

Příští týden bude většina sedmáků využívat možnosti si zalyžovat na Šumavě pod odborným vedením zkušených lyžařů.

9. 1. 2018 lyžování na l. stupni

publikováno: 9. 1. 2018 | Korandová

Od úterý do čtvrtka pojedou naši žáci ze 4. a 5. tříd lyžovat do Nové Bystřice. Přejme jim sníh.

22. 12. 2017 vánoční program vyučování pro 2. stupeň

publikováno: 19. 12. 2017 | Korandová

V pátek se nejdříve 3 vyučování vyučuje podle rozvrhu, pak následují třídní besídky a na závěr je naplánovaná besídka. Žáci končí ve 12:30.

21. 12. 2017 vánoční sportovní turnaj

publikováno: 19. 12. 2017 | Korandová

Ve čtvrtek se koná od 8 hodin vánoční sportovní turnaj pro žáky 2. stupně. Vyučování končí ve 12.30.

19. 12. 2017 Můj velký kamarád

publikováno: 18. 12. 2017 | Korandová

Žáci z devátých tříd půjdou v úterý pomáhat svým malým kamarádům do prvních tříd.

14. 12. 2017 koncert pěveckých sborů v kostele sv. Jana Křtitele

publikováno: 6. 12. 2017 | Korandová

Ve čtvrtek vystoupí naše pěvecké sbory, tentokráte v kostele sv. Jana Křtitele od 17 hodin. Sbory řídí Irena Daňková a doprovází Jitka Růžičková. Přijďte v hojném počtu, letos bude pro všechny dost místa, do kostela se teple oblečte.

14. 12. 2017 Učíme se zachránit život

publikováno: 6. 12. 2017 | Korandová

Ve čtvrtek je projekt určen 1. ročníku.

7. 12. 2017 Učím se zachránit život

publikováno: 6. 12. 2017 | Korandová

Ve čtvrtek bude projekt určen žákům 5. ročníku.

6.12.2017 čertovské bruslení

publikováno: 6. 12. 2017 | Korandová

Ve středu půjdou žáci devátých ročníků a družiny bruslit. Akce se koná v rámci projektu Velký kamarád.

5. 12. 2017 přijdou čerti

publikováno: 5. 12. 2017 | Korandová

Do l. tříd přijdou čerti s Mikulášem brzy. Do 2. - 5. tříd přijdou později.

4. 12. 2017 schůzky rodičů

publikováno: 28. 11. 2017 | Korandová

V pondělí proběhnou schůzky s rodiči od 16 do 18 hodin.

28. 11. 2017 koncert na hale

publikováno: 28. 11. 2017 | Korandová

V úterý se koná pro naše žáky koncert na hale. Filmové a muzikálové melodie. Vstupné 40 Kč. Je třeba mít naplněné pokladničky svých dětí, aby škola mohla proúčtovat koncert.

2. 11. 2017 Učím se zachránit život

publikováno: 30. 10. 2017 | Korandová

Ve čtvrtek je akce určena pro žáky 2. tříd.

1. 11. 2017 Cesta za pokladem Bílé paní

publikováno: 30. 10. 2017 | Korandová

V rámci projektu Velký kamarád proběhne v podvečer 1. 11. akce Cesta za pokladem Bílé paní. Pro prvňáky připravují žáci devátých ročníků se svými třídními učitelkami.

10. 10. - 31. 10. prevence patologických jevů

publikováno: 11. 10. 2017 | Korandová

I letos probíhají v rámci vyučování besedy na téma Prevence patologických jevů. Besedy jsou určeny pro žáky od 5. do 9. ročníků.

Pozor, kontakt do jídelny

publikováno: 2. 10. 2017 | Korandová

Telefon do školní jídelny je 602 501 176. Protože máme poruchu na pevné lince i na připojení internetu do naší školní jídelny, používejte uvedené telefonní číslo.

12. 10. 2017 SRPŠ

publikováno: 27. 9. 2017 | Korandová

Schůzky SRPŠ se uskuteční ve čtvrtek od 16 do 17:30 hod.

9. 10. 2017 začíná bruslení

publikováno: 27. 9. 2017 | Korandová

Žáci 1. tříd budou chodit na bruslení, celkem budou mít 7 lekcí.

5. 10. 2017 burza škol

publikováno: 27. 9. 2017 | Korandová

Žáci 8. a 9. ročníků se ve čtvrtek zúčastní burzy škol. Tradičně se v J. Hradci představí střední školy na VŠE v Jarošovské ulici. Žádáme rodiče i žáky, aby dbali zvýšené opatrnosti při přecházení ulic v okolí naší školy a na parkovišti před školou.

21. 9. 2017 planetárium

publikováno: 21. 9. 2017 | Korandová

Žáci naší školy navštíví planetárium, vstupné bude uhrazeno z elektronické pokladničky.

21. 9. 2017 drakiáda

publikováno: 21. 9. 2017 | Korandová

Na čtvrtek odpoledne připravili žáci devátých tříd pro své prvňáčky drakiádu.

18. 9. až 21. 9. 2017 plánujeme výstavu ovoce a zeleniny

publikováno: 6. 9. 2017 | Korandová

Výstava ovoce a zeleniny se letos bude konat od 19.9. do 21.9. 2017. Pochlubte se krásnými i běžnými pěstitelskými úspěchy. Obdobně i v minulých letech mnozí z vás přinesli své výpěstky a květiny, vše pak bylo vystaveno na hale II. pavilónu.

5. 9. 2017 druhý den vyučování

publikováno: 30. 8. 2017 | Korandová

V úterý je vyučování upraveno takto: Žáci 1. ročníku končí v 10:30, pak je učitelky doprovodí na oběd a půjdou domů. Žáci 2. a 3. ročníků končí v 11:15 a mohou jít na oběd do školní jídelny nebo už domů, žáci 4. a 5. ročníků končí vyučování v 11:30. Žáci 6. až 9. ročníku budou mít 5 vyučovacích hodin a pak odcházejí. Od středy se vyučuje podle rozvrhu.

4. 9. 2017 slavnostní zahájení školního roku

publikováno: 30. 8. 2017 | Korandová

Začínáme v 8:00 v pondělí. Žáci prvních tříd budou slavnostně přivítáni vedením školy, třídními učitelkami, zástupci města i žáky a žákyněmi z devátých ročníků. Program 1. dne je zkrácen. Ročníky 1.až 5. končí v 8:45. Ročníky 6. až 9. končí v 9:15 hodin. I v pondělí se mohou již žáci stravovat v naší školní jídelně. Školní jídelna vydává obědy od 10 hodin do 12:30. Školní družina bude již stále v provozu do 17 hodin. Školní jídelna nabízí objednávání obědů přes internet - viz Úřední deska.

Nové rozvrhy

publikováno: 17. 8. 2017 | Korandová

Máme pro vás nové rozvrhy pro školní rok 2017/2018 v sekci Rozvrhy.

Od 1. 7. 2017 nebude možné telefonovat na pevnou linku

publikováno: 1. 7. 2017 | Korandová

Z důvodu rekonstrukce elektrické energie nám nyní během prázdnin odpojí pevnou tel. linku, proto volejte toto číslo: 725 117 959.

30. 6. 2017 školní rok končí v pátek

publikováno: 28. 6. 2017 | Korandová

Na naší škole se končí vyučování v pátek 30. 6. 2017, vysvědčení bude předáno první vyučovací hodinu. Do školy půjdou žáci až 4. 9. 2017.

Volba členů školské rady

publikováno: 27. 6. 2017 | Korandová

Volba členů školské rady z řad rodičů proběhla dne 31. 05. 2017 a byli zvolení: Mudr. Tomáš Pitter - 15 hlasů Mgr. Pavlína Svobodová - 8 hlasů Volba členů školské rady z řad pedagogických pracovníků proběhla dne 31. 05. 2017 a byli zvoleni: Mgr. Karel Sláma - 15 hlasů Ing. et Ing. Michal Štefka - 13 hlasů

29. 6. 2017 cvičení v přírodě

publikováno: 27. 6. 2017 | Korandová

Žáci naší školy se tradičně v přírodě naučí několik dovedností k přežití.

22. 6. 2017 slavnostní rozloučení s 9. ročníky

publikováno: 22. 6. 2017 | Korandová

Od 17 hodin probíhá na Střelnici školní akademie. Vystoupí pěvecké sbory, žáci 1. a 9. ročníků.

29. 6. a 30. 6. 2017 školní jídelna nevaří

publikováno: 14. 6. 2017 | Korandová

29. 6. a 30. 6. 2017 školní jídelna nevaří, dokument v sekci Úřední deska.

14. 6. 2017 pouť školní družiny

publikováno: 14. 6. 2017 | Korandová

Ve středu se koná tradiční pouť školní družiny, kterou pomáhají organizovat učitelé prvního stupně a žáci 9. ročníku.

9. 6. 2017 Informace ke stravování pro školní rok 2017/2018

publikováno: 9. 6. 2017 | Korandová

Upozornění pro nové strávníky v naší školní jídelně je v sekci "Škola" pod titulkem "Jídelna".

12. 6. 2017 dravci

publikováno: 7. 6. 2017 | Korandová

Žáci všech tříd se v pondělí půjdou podívat na dravce, vstupenka je 50 Kč.

2. 6. 2017 MDD

publikováno: 5. 6. 2017 | Korandová

V pátek se konal sportovní den k oslavě MDD.

25. 5. 2017 exkurze do Terezína

publikováno: 24. 5. 2017 | Korandová

Ve čtvrtek 25. 5. 2017 exkurze do koncentračního tábora Terezín. Je určena pro 9. ročník.

18. 5. 2017 pořad o Vietnamu

publikováno: 18. 5. 2017 | Korandová

Dnes žáci naší školy půjdou na pořad o Vietnamu.

15. 5. 2017 návštěva partnerské školy

publikováno: 12. 5. 2017 | Korandová

V pondělí přijedou na návštěvu žáci se svými učiteli z partnerské školy z Dunajské Stredy. Naše škola pro ně připravila bohatý program.

13. 5. 2017 vaříme zdravě

publikováno: 12. 5. 2017 | Korandová

I naše škola bude mít malé kuchaře na akci města J. Hradec Vaříme zdravě. V sobotu od 13 hodin se budou snažit přesvědčit a svém mistrovství návštěvníky Tyršova stadiónu pod vedením paní učitelky Petry Gruberové a Petry Zíkové.

8. 5. 2017 rozhlasová relace

publikováno: 28. 4. 2017 | Korandová

Dne 5. 5. 2017 proběhne rozhlasová relace k osvobození České republiky. Relaci připraví se svými žáky paní učitelka Jana Marsová.

2. 5. 2017 dopravní soutěž

publikováno: 28. 4. 2017 | Korandová

Dopravní soutěže se zúčastní vybraní žáci, které vybere pan učitel Milan Holický.

25. 4. 2017 se koná informační odpoledne pro rodiče

publikováno: 20. 4. 2017 | Korandová

V úterý odpoledne budou rodiče informováni o prospěchu a chování svých dětí od 16 hodin do 18 hodin.

28. 3. 2017 Nabídka dlouhodobého zástupu kuchařky

publikováno: 28. 3. 2017 | Korandová

Nabídka dlouhodobého zástupu kuchařky. Požadujeme vyučení v oboru, dobrý zdravotní stav, flexibilitu. Nabízíme práci v dobrém kolektivu, který dosahuje dlouhodobě dobrých pracovních výsledků a spokojenosti strávníků. Finanční ohodnocení dle tabulek. Bližší informace u vedení školy – tel. 384361002.

28. 3. 2017 dokumenty k zápisu do 1. tříd

publikováno: 28. 3. 2017 | Korandová

jsou vyvěšeny v sekci Akce a v sekci Úřední deska.

23. 3. 2017 blíží se zápis do 1. tříd

publikováno: 23. 3. 2017 | Korandová

V úterý 4. dubna 2017 od 14.00 hod. do 17.30 hod. Přidáváme do sekce Úřední deska spádové ulice naší školy:Do obvodu zdejší školy patří: sídliště: U Nádraží, ulice: Schwaigrova, Nádražní, Pravdova, Třebického, Olejna, Tovární, Claudiusova, Česká, Scheinerova, Kmentova, arch. Teplého, Jarošovská, Fügnerova, Sládkova, Tyršova, Miřiovského, U Dolního Skrýchova, U Knihovny, části obce: Dolní Skrýchov, Děbolín, obce: Velký Ratmírov, Rodvínov, Jindřiš, Kostelní Radouň

Seznam dětí k zápisu, Kritéria pro přijímání žáků do 1. tříd a Desatero pro rodiče

publikováno: 8. 3. 2017 | Korandová

Všechny tyto dokumenty jsou v záložce Úřední deska. Záložku naleznete na této stránce vpravo dole.

22. 3. 2017 Den vody

publikováno: 28. 2. 2017 | Korandová

Ve středu se uskuteční projekt Den vody. Pro žáky 8. tříd je připravena prohlídka Hvězdárny s pořadem Slunce jako zdroj energie pro koloběh vody za 10 Kč. Žáky 9. ročníku čeká tradičně prohlídka čističky odpadních vod tady v J. Hradci. Ostatním žákům připraví obsah třídní učitelé. Žáci 1. stupně končí po 4. vyučovací hodině, žáci 2. stupně po 5. vyučovací hodině.

15. 3. 2017 hudební pořad

publikováno: 28. 2. 2017 | Korandová

Ve středu se žáci zúčastní hudebního pořadu Rocková krabička 90. léta. V 8.30 začíná představení pro žáky 1. - 4. třídy, v 10 hodin pro žáky od 5. do 9. ročníku. Pořad se koná na Střelnici v divadelním sále a stojí 45 Kč pro žáka z jeho účtu.

4. dubna. 2017 zápis do 1. tříd

publikováno: 28. 2. 2017 | Korandová

V letošním školním roce se zápis žáků do 1. tříd koná 4. dubna 2017.

20. 2. 2017 představení v angličtině

publikováno: 23. 2. 2017 | Korandová

Žáci naší školy se zúčastní divadelního představení na Střelnici za 60 Kč.

2. 2. 2017 zítra jsou pololetní prázdniny

publikováno: 2. 2. 2017 | Korandová

V pátek 3. 2. 2017 jsou pololetní prázdniny. Na ně navazují v našem okrese jarní prázdniny. Přejeme dětem, aby nabraly sil do dalších školních dnů.

31. 1. 2017 vydávání vysvědčení

publikováno: 31. 1. 2017 | Korandová

V úterý dostanou žáci naší školy výpisy z Vysvědčení za I. pololetí.

12. 1. 2017 lyžařské odploledne

publikováno: 6. 1. 2017 | Korandová

Ve čtvrtek se, při dostatečném zájmu žáků z 2. stupně naší školy, uskuteční lyžařské dopoledne v Nové Bystřici. Žáci se mohou zapsat na přihlašovací papír na nástěnce u šaten.

6. 1. 2017 v 19 hodin vysílání Rádio Česká Kanada

publikováno: 5. 1. 2017 | Korandová

V pátek v 19 hodin vysílá naše oblastní Rádio Česká Kanada záznam vystoupení našich pěveckých sborů z Vánočního koncertu. (Původní doba vysílání byla posunuta.) Koncert je možné sledovat i ze záznamu na webových stránkách: www.radioceskakanada.cz

22. 1. 2017 lyžařský kurz

publikováno: 4. 1. 2017 | Korandová

Od 22. 1. do 27. 1. 2017 se uskuteční pro žáky 7. ročníku LVVZ v Železné rudě.

16. 1. 2017 rozdávání přihlášek

publikováno: 4. 1. 2017 | Korandová

Od 16. 1. 2017 do 20. 1. 2017 proběhne rozdávání přihlášek na střední školy.

3. 1. 2017 vyučování po prázdninách

publikováno: 4. 1. 2017 | Korandová

Letos začínáme v úterý 3. 1. 2017.

22. 12. 2016 poslední den před Vánoci

publikováno: 16. 12. 2016 | Korandová

Ve čtvrtek 22. 12. 2016 se žáci na l. stupni učí první vyučovací hodinu, následuje koncert na hale za 20 Kč a dvě hodiny třídní besídky. Žáci odcházejí na oběd po 4. vyučovací hodině a pak jdou domů. Žáci na 2. stupni se učí 2 vyučovací hodiny podle rozvrhu, pak mají besídku na hale za 20 Kč a následují třídní besídky. Žáci na 2. stupni končí po 5. vyučovací hodině a odcházejí domů.

19. 12. 2016 sportovní dopoledne

publikováno: 16. 12. 2016 | Korandová

V pondělí se koná pro žáky 2. stupně sportovní dopoledne, konají se soutěže v míčových hrách ve sportovní hale. Žáci končí ve 12:30 a odcházejí domů.

16. 12. 2016 video z koncertu

publikováno: 16. 12. 2016 | Korandová

Filmové záběry pana učitele Štefky z Vánočního koncertu našich pěveckých sborů Pěnice a Pěničky si zkopírujete adresu: https://youtu.be/ek3IP9zHZ98

13. 12. 2016 VÁNOČNÍ KONCERT Pěnice, Pěničky a hosté

publikováno: 12. 12. 2016 | Korandová

V Kapli sv. Maří Magdaleny se koná od 17 hodin koncert našeho pěveckého sboru Pěnice, Pěničky a vystoupí i hosté. Zveme všechny příznivce hudby a krásných zážitků. V sekci akce naleznete postupně ukládané fotografie. Ze zkoušky jsou již fotografie uloženy.

10. 12. 2016 vystoupení sboru

publikováno: 6. 12. 2016 | Korandová

V sobotu od 10:30 vystoupí náš pěvecký sbor Pěnice na NÁMĚSTÍ MÍRU na předvánočních trzích. Sbor vede paní učitelka Daňková a doprovází paní učitelka Růžičková.

5. 12. 2016 chodí Mikuláš a čerti

publikováno: 5. 12. 2016 | Korandová

Na l. stupni už řádí.

1. 12. 2016 informační odpoledne pro rodiče

publikováno: 23. 11. 2016 | Korandová

Ve čtvrtek 1. 12. 2016 informační odpoledne pro rodiče od 16 do 18 hodin.

3. 11. 2016 Cesta za pokladem Bílé paní

publikováno: 1. 11. 2016 | Korandová

Žáci devátého ročníku připravili pro své malé kamarády zábavné odpoledne v rámci projektu Velký kamarád. Začínáme v 17 hodin a předpokládaný konec je v 19 hodin.

6. 10. 2016 burza škol

publikováno: 4. 10. 2016 | Korandová

Ve čtvrtek se koná v J. Hradci burza škol, navštíví ji žáci 8. a 9. ročníku během dopoledního vyučování. V naší ulici Jarošovské bude zvýšený provoz aut, žádáme rodiče, aby byli na své děti opatrní.

5. 10. 2016 výchovný koncert

publikováno: 4. 10. 2016 | Korandová

Ve středu se pro všechny žáky uskuteční výchovný koncert na Střelnici za 50 Kč.

4. 10. 2016 odkládá se drakiáda

publikováno: 4. 10. 2016 | Korandová

Dnes odpoledne se nekoná drakiáda pro nepřízeň počasí.

3. 10. 2016 začínají kroužky

publikováno: 3. 10. 2016 | Korandová

Na naší škole se začíná práce v kroužcích. Všichni žáci dbají pokynů svých učitelů na konkrétním kroužku. Pro kroužek psaní všemi deseti je možné se doma přihlásit na adrese www.zav.cz, tento program si ale musíte pod vedením rodičů nainstalovat a pak se již můžete přihlásit se školním heslem.

19. 10. 2016 ředitelské volno

publikováno: 22. 9. 2016 | Korandová

Ve středu 19. října 2016 vyhlašuje ředitel ředitelské volno, to znamená že na naší škole žáci nepůjdou do školy, provoz je zastaven v plném rozsahu. Celé znění je zveřejněno na záložce Úřední deska.

20. 9. 2016 výstava ovoce a zeleniny

publikováno: 20. 9. 2016 | Korandová

Zahájení ve 14 hodin se blíží. Na hale již připravili zahrádkáři i naši učitelé se svými žáky instalaci.

15. 9. 2016 výstava ovoce a zeleniny

publikováno: 15. 9. 2016 | Korandová

Tak jako každý rok budou na výstavě vystaveny květiny, zelenina a ovoce od našich žáků a předních pěstitelů J. Hradce. Své exponáty budou přinášet v pondělí 19. 9. 2016

7. 9. 2016 kroužky na letošní školní rok

publikováno: 7. 9. 2016 | Korandová

Seznam kroužků a jejich vedoucích naleznete v záložce Vzdělávání.

20. 9. 2016 výstava ovoce

publikováno: 6. 9. 2016 | Korandová

20. 9. 2016 - 22. 9. 2016 proběhne výstava ovoce, zeleniny a květin. Slavnostní zahájení bude v úterý 20. září 2016 ve 14 hodin na hale II. stupně naší ZŠ.

2. 9. 2016 nabídka jazykových kurzů

publikováno: 2. 9. 2016 | Korandová

Celoroční přípravné kurzy ke zkouškám Cambridge English a ÖSD pro školáky na 3. ZŠ v Jindřichově Hradci s Evropským centrem jazykových zkoušek ve školním roce 2016/2017. Nabídka je v sekci Práce žáků.

1. 9. 2016 slavnostní zahájení školního roku

publikováno: 31. 8. 2016 | Korandová

Ve čtvrtek 1. 9. 2016 slavnostně zahájíme školní rok. Pro l. třídy bude připraveno zahájení v našem areálu. Třídy prvního stupně končí v 8.45 a třídy 2. stupně končí v 9.15 hodin.

31. 8. 2016 rozvrhy jsou od 30. 8. 2016 v sekci Akce

publikováno: 29. 8. 2016 | Korandová

Upozorňujeme uživatele našeho webu, že rozvrhy pro letošní rok 2016/2017 jsou již zveřejněny od 30. 8. 2016 v záložce Akce. Nové rozvrhy budou v sekci Rozvrhy připravujeme.

29. 8. 2016 pěvecké sbory

publikováno: 29. 8. 2016 | Korandová

Ve školním roce 2016/2017 rozvrh pro pěvecké sbory: Pěničky čtvrtek 12:40 - 13:25, Pěnice čtvrtek 14:00 - 14:45. Na nové i pokročilé zpěváky se těší Irena Daňková

4. 7. 2016 video ze školní slavnosti můžete vidět na adrese

publikováno: 4. 7. 2016 | Korandová

https://www.youtube.com/watch?v=F2Y37YwYBOU&feature=youtu.be

30. 6. 2016 rozdávání vysvědčení

publikováno: 24. 6. 2016 | Korandová

Ve čtvrtek se rozdává vysvědčení. Žáci po vydání vysvědčení odcházejí domů. Přejeme krásné letní prázdniny.

29. 6. 2016 organizace dne

publikováno: 24. 6. 2016 | Korandová

Ve středu se koná cvičení v přírodě, žáci 1. stupně se učí do 4. vyučovací hodiny, žáci 2. stupně do 5. vyučovací hodiny, pak odchází na oběd a domů, odpolední vyučování není. Žáci dbají pokynů svých třídních a dozorujících učitelů.

28. 6. 2016 organizace dne

publikováno: 24. 6. 2016 | Korandová

V úterý se žáci 1. stupně učí do 4. vyučovací hodiny, žáci 2. stupně do 5. vyučovací hodiny, pak odchází na oběd a domů, odpolední vyučování není. Žáci dbají pokynů svých třídních učitelů.

27. 6. 2016 organizace dne

publikováno: 24. 6. 2016 | Korandová

V pondělí se žáci 1. stupně učí do 4. vyučovací hodiny, žáci 2. stupně do 5. vyučovací hodiny, pak odchází na oběd a domů, odpolední vyučování není.

21. 6. 2016 školní slavnost na STŘELNICI

publikováno: 2. 6. 2016 | Korandová

21. 6. 2016 školní slavnost na STŘELNICI od 17 hodin.

13. 6. 2016 informační schůzky pro 1. třídy

publikováno: 2. 6. 2016 | Korandová

13. 6. 2016 se konají informační schůzky pro rodiče žáků budoucích 1. tříd od 16 hodin.

5. 6. 2016 vernisáž výstavy k vydání kalendáře

publikováno: 1. 6. 2016 | Korandová

V neděli 5. 6. 2016 se koná v Muzeu fotografie J. Hradec vernisáž výstavy. Jsou pozváni všichni žáci, jejichž práce se dostaly do kalendáře, který byl vydán k 20. výročí partnerství měst J. Hradec a Neckargemünd.

31. 5. 2016 MDD

publikováno: 9. 5. 2016 | Korandová

Pro všechny žáky je určen Sportovní den. Program končí pro 2. stupeň ve 12:30.

26. 5. 2016 MDD

publikováno: 9. 5. 2016 | Korandová

Pro 1. a 2. třídy je oslava dne tradičně v kasárnách.

24. 5. 2016 Úřad práce

publikováno: 9. 5. 2016 | Korandová

Pro 8.A je připravena beseda na Úřadu práce J. Hradec od 13:45.

20. 5. Den zdraví

publikováno: 9. 5. 2016 | Korandová

Žáci 9.A a 9.B půjdou pro své zdraví do přírody za Děbolín. Ostatní žáci budou mít připraven program podle svého rozvrhu v odborných předmětech.

19. 5. 2016 Peru

publikováno: 9. 5. 2016 | Korandová

Pro žáky 4. - 9. tříd je určen enviromentální pořad Peru. Bude na Střelnici za 50 Kč. Platíme již ze žákovských účtů.

9. 5. 2016 beseda Alternativní zdroje energie

publikováno: 9. 5. 2016 | Korandová

Pro 7.A i 7.B je připravena beseda v učebně přírodopisu.

6. 5. 2016 relace k osvobození ČR

publikováno: 9. 5. 2016 | Korandová

Na pátek připravila paní učitelka Marsová se svými žáky rozhlasovou relaci k osvobození republiky, kdy státní svátek slavíme v neděli 8.5.

28. 4. 2016 informační odpoledne pro rodiče

publikováno: 14. 4. 2016 | Korandová

Ve čtvrtek 28. 4. 2016 se koná informační odpoledne pro rodiče od 16:00 do 18:00.

26. 4. 2016 projekt Karel IV.

publikováno: 14. 4. 2016 | Korandová

Pro žáky 8. a 9. ročníků připravili žáci GVN J. Hradec na úterý projekt "Karel IV."

14. 4. 2016

publikováno: 4. 4. 2016 | Korandová

Ve čtvrtek se žáci zúčastní anglického divadelního představení. Koná se na Střelnici za 60 Kč. Pro 3.-5. ročníky od 8:30 a pro 6.-9. ročníky od 10:15.

23. 3. 2016 ve čtvrtek jsou velikonoční prázdniny

publikováno: 23. 3. 2016 | Korandová

Žáci přijdou do školy po státních svátcích v úterý.

21. 3. 2016 Den vody

publikováno: 15. 3. 2016 | Korandová

V pondělí se na naší škole uskuteční projekt Den vody. Žáci l. stupně se budou učit v rozsahu 4 hodin, končí po 4. vyučovací hodině. Žáci 2. stupně končí po 5. vyučovací hodině.

18. 3. 2016 prevence patologických jevů

publikováno: 15. 3. 2016 | Korandová

V pátek je pro 8. ročník připraven pořad na téma šikana od 10 hodin. Pro 9. ročník je pořad na téma vir HIV.

1. 3. 2016 elektronická pokladna

publikováno: 1. 3. 2016 | Korandová

Upozornění pro rodiče. Je nutné vložit do elektronické pokladny základní částku. Již po prázdninách se bude odebírat na koncert 50 Kč.

14. 3. 2016 se žáci ze všech ročníků zúčastní hudebního pořadu

publikováno: 1. 3. 2016 | Korandová

V pondělí 14. 3. 2016 se žáci ze všech ročníků zúčastní hudebního pořadu Cimbálová muzika, cena 50 Kč. Upozorňujeme rodiče, že se poprvé bude platit z elektronické pokladny.

10. 2. 2016 seznam přijatých žáků na školní rok 2016/2017

publikováno: 10. 2. 2016 | Korandová

10. 2. 2016 seznam přijatých žáků na školní rok 2016/2017 naleznete v sekci Úřední deska.

2. 2. 2016 prevence patologických jevů

publikováno: 1. 2. 2016 | Korandová

V úterý tentokráte pro 9. ročník.

28. 1. 2016 vydávání vysvědčení

publikováno: 28. 1. 2016 | Korandová

Ve čtvrtek pátou vyučovací hodinu dostanou žáci Výpis vysvědčení. V pátek 29. 1. 2016 jsou pololetní prázdniny. 2. pololetí začíná v pondělí 1. 2. 2016.

21. 1. 2016 upozornění pro rodiče na úřední desce

publikováno: 21. 1. 2016 | Korandová

Vážení rodiče, se zavedením školního programu, který je instalován na všech školách v J. Hradci a má sloužit k evidenci finančních prostředků, které zákonný zástupce svěřil škole, se objevují z vaší strany dotazy týkající se provozu zmíněné aplikace. Dovolte nám tedy, abychom se k daným podnětům touto formou vyjádřili. Pro bezproblémový provoz je nutné, aby se všichni rodiče zaregistrovali.

26. 1. 2016 zápis do prvních tříd

publikováno: 12. 1. 2016 | Korandová

V úterý proběhne na naší škole zápis žáků do 1. tříd od 14 do 17.30 hod.

10. 1. 2016 - 15. 1. 2016 lyžařský výcvik

publikováno: 5. 1. 2016 | Korandová

Lyžařský výcvik pro 7. ročník se uskuteční v Železné Rudě.

4. 1. 2016

publikováno: 4. 1. 2016 | Korandová

V pondělí začala po vánočních prázdninách opět škola.

15. 12. 2015 vánoční kocert

publikováno: 22. 12. 2015 | Korandová

Nabízíme odkaz na film z Vánočního koncertu naší školy. Film natočil Michal Štefka, sestříhal a upravil Karel Sláma https://youtu.be/OFseZipymA0

23. 12. 2015 začínají vánoční prázdniny

publikováno: 18. 12. 2015 | Korandová

Ve středu začínají vánoční prázdniny. Přejeme všem hezké zajímavé sváteční dny.

22. 12. 2015 předvánoční den

publikováno: 18. 12. 2015 | Korandová

Žáci prvního stupně se učí podle pokynů svých třídních učitelů. Žáci druhého stupně se učí 3 hodiny, pak následují třídní vánoční besídky. Žáci devátých tříd půjdou na procházku s environmentálním zaměřením se svojí první třídou. Všichni na druhém stupni končí ve 12.30 hod.

21. 12. 2015 vánoční turnaj

publikováno: 18. 12. 2015 | Korandová

V pondělí žáci druhého stupně půjdou soutěžit v kolektivních sportech do haly na vánoční turnaj. Končí ve 12. 30 hod.

15. 12. 2015 Vánoční koncert od 17 hodin

publikováno: 11. 12. 2015 | Korandová

Naše pěvecké sbory vystoupí v kapli Maří Magdaleny v úterý od 17 hodin. Předpokládáme také vystoupení hostů. Zveme širokou veřejnost.

8. 12. 2015 informační odpoledne pro rodiče

publikováno: 30. 11. 2015 | Korandová

V úterý od 16 do 18 hodin se koná pro rodiče informační odpoledne.

4. 12. 2015 výstava fotografií

publikováno: 30. 11. 2015 | Korandová

V pátek ve 14 hodin proběhne vernisáž fotografií současných a bývalých žáků na hale II. stupně.

4. 12. 2015 Mikuláš

publikováno: 30. 11. 2015 | Korandová

V pátek proběhne nadílka Mikuláše. Čerti, andělé a Mikuláš přijdou do tříd na l. stupni.

25. 11. 2015 Školní program pro rodiče

publikováno: 25. 11. 2015 | Korandová

Na naší škole se startuje přístup pro rodiče do Školního programu. https://system.skolniprogram.cz/ Postup pro přihlášení naleznete v Úřední desce.

26. 11. 2015 beseda s Policií ČR

publikováno: 24. 11. 2015 | Korandová

v 6. třídách na téma Prevence návykových látek.

24. 11. 2015 beseda s Policií ČR

publikováno: 24. 11. 2015 | Korandová

proběhne v 7. třídách na téma Bezpečný internet

12. 11. 2015 beseda s Policií ČR

publikováno: 24. 11. 2015 | Korandová

na téma Kyberšikana ve 3. třídách

5. 11. 2015 beseda s Policií ČR

publikováno: 27. 10. 2015 | Korandová

Ve čtvrtek se uskuteční beseda s Policií ČR "Besip" pro 2. ročník.

3. 11. 2015 beseda s Policií ČR

publikováno: 27. 10. 2015 | Korandová

V úterý se uskuteční beseda s Policií ČR "Bezpečné chování a cesta do školy" pro l. ročník.

3. 11. 2015 výchovný koncert

publikováno: 27. 10. 2015 | Korandová

V úterý se koná na Střelnici výchovný koncert pro žáky 1. - 5. ročníku od 8.30, pro žáky 6. - 9. ročníku od 10 hodin. Vstupné 45 Kč.

3. 11. 2015 projekt Cesta za Bílou paní

publikováno: 26. 10. 2015 | Korandová

V úterý odpoledne se uskuteční projekt Cesta za pokladem Bílé paní. Deváťáci mají pro prvňáčky spoustu překvapení. Začneme v 17 hodin.

28. 10. 2015 začínají podzimní prázdniny

publikováno: 26. 10. 2015 | Korandová

Ve středu 28. 10. 2015 začínají podzimní prázdniny státním svátkem. Žáci přijdou do školy zase v pondělí 2. 11. 2015.

8. 10. 5015 Burza škol

publikováno: 2. 10. 2015 | Korandová

Pro žáky základních škol bude na VŠE připravena 8. 10. 2015 Burza škol. Žáci vyšších ročníků půjdou se svými učiteli v rámci vyučování. Odpoledne doporučujeme návštěvu pro žáky v doprovodu rodičů.

29. 9. 2015 Drakiáda

publikováno: 24. 9. 2015 | Korandová

V úterý odpoledne se uskuteční Drakiáda. Žáci l. stupně a deváťáci se svými malými kamarády z prvních tříd půjdou na letiště pouštět draky a opékat buřty.

22. 9. - 24. 9. 2015 Výstava ovoce a zeleniny

publikováno: 18. 9. 2015 | Korandová

V pondělí se bude připravovat výstava ovoce a zeleniny i květin. Všechny exponáty budou nosit žáci do pavilonu dílen. Pan ing. Zahradník určí odpoledne přinesená jablka. Učitelé připraví výstavu na hale. Výstava samotná začne vernisáží v úterý 22. 9. 2015 ve 14 hodin. I přes letošní velmi suché léto očekáváme bohaté zastoupení různých druhů ovoce, zeleniny i květin.

8. 10. 2015 schůzky SRPŠ

publikováno: 15. 9. 2015 | Korandová

Ve čtvrtek se konají společné schůzky rodičů ve třídách. Budou projednávány obecné otázky problematiky aktuálního školního roku (budou voleni třídní důvěrníci, některá ustanovení školního řádu,...).

8. 10. 2015 Pozvánka na členskou schůzi

publikováno: 13. 9. 2015 | Korandová

Vážení rodiče, vítám Vás opět v novém školním roce. Rád bych Vás pozval na členskou schůzi sdružení, která se bude konat ve čtvrtek 8. října po skončení třídních schůzek, tedy cca v 17.00. Program schůze: schválit program schůze finanční a účetní uzávěrka za loňský rok změna stanov a názvu spolku rozpočet na příští rok volby vedení sdružení (funkční období je jeden rok) Díky a těším se na shledanou. David Kinšt Přidáno:https://www.sites.google.com/site/srpsjh/novinky/pozvankana

22. 9. - 24. 9. 2015 Výstava ovoce a zeleniny

publikováno: 8. 9. 2015 | Korandová

Blíží se Výstava ovoce a zeleniny na naší škole, zahájení 22. 9. 2015 ve 14 hodin. Opět za vydatné pomoci místních zahrádkářů mají naši žáci možnost uspořádat výstavu. Těšíme se, že v hojné míře přinesou své exponáty další zájemci.

1. 9. 2015 kroužky na naší škole pro školní rok 2015/2016

publikováno: 31. 8. 2015 | Korandová

Od nového školního roku bude naše škola nabízet tyto kroužky: pro l. stupeň - tkaní, výtvarný, sportovní, vaření, přírodovědný, sborový zpěv, dramatický, konverzace z AJ, sportovní. Pro 2. stupeň - multimediální, psaní všemi deseti, dopravní, vaření, dramatický, sportovní hry, sborový zpěv. Nepovinné předměty jsou náboženství římsko-katolické a náboženství evangelické. Časová dotace bude zadána vyučujícími pedagogy v prvních dnech vyučování. Sborový zpěv bude mít zkoušky ve čtvrtek odpoledne.

1. 9. 2015 Přivítání prvňáčků

publikováno: 28. 8. 2015 | Korandová

Žáky l. ročníku přivedou rodiče v 7.50 do třídy a tady je zanechají své třídní učitelce. Deváťáci se budou o ně starat.

Plavání našich žáků

publikováno: 28. 8. 2015 | Korandová

Naši žáci se zúčastní plaveckého výcviku v těchto termínech: 3. ročník 26. 11. 2015 - 11. 2. 2016, 4. ročník 9. 2. 2016 - 26. 4., vždy od 12.30 do 14.05 hod. Letošní první třídy budou plavat od 20. 5. do 17. 6. 2016 od 9.00 do 10.30 hod.

Pozor na rozvrhy

publikováno: 27. 8. 2015 | Korandová

Zatím máme uveřejněné v původní sekci Rozvrhy "loňské rozvrhy", letošní jsou umístěny v sekci Akce a Úřední deska.

1. 9. 2015 začíná nový školní rok

publikováno: 27. 8. 2015 | Korandová

Slavnostní přivítání čeká i nové žáčky v prvních třídách. Nejstarší žáci školy se již na ně těší.

18. 6. 205 AKADEMIE

publikováno: 18. 6. 2015 | Korandová

Dnes, ve čtvrtek od 17 hodin, začíná na Střelnici AKADEMIE. Srdečně zveme rodiče i přátele školy.

16. 6. 2015 schůzka pro rodiče budoucích prvňáčků

publikováno: 11. 6. 2015 | Korandová

V úterý se koná od 16 hodin informační schůzka pro rodiče budoucích l. tříd. Schůzku řídí Marie Sekyrová a Andrea Janíčková.

4. 6. 2015 fotografování tříd

publikováno: 2. 6. 2015 | Korandová

Ve čtvrtek proběhne fotografování tříd.

30. 6. 2015 rozdávání vysvědčení

publikováno: 2. 6. 2015 | Korandová

V úterý se rozdává vysvědčení.

29. 6. 2015 cvičení v přírodě

publikováno: 2. 6. 2015 | Korandová

V pondělí se koná cvičení v přírodě s praktickým nácvikem ochrany proti škodlivým látkám.

26. 6. 2015 úklid

publikováno: 2. 6. 2015 | Korandová

V pátek proběhne úklid tříd a okolí školy. Práce na pozemku proběhne podle rozpisu A. Procházkové.

25. 6. 2015 výměna učebnic

publikováno: 2. 6. 2015 | Korandová

Ve čtvrtek se vybírají učebnice. Žáci je musí odevzdat vyčištěné a v pořádku.

25. 6. 2015 promítání dokumentů v Muzeu fotografie

publikováno: 2. 6. 2015 | Korandová

Ve čtvrtek se zúčastní naši starší žáci promítání v Muzeu fotografie. Od 8.30 8.A,B, od 10 hodin 9.A,B. Akce je zdarma.

24. 6. 2015 zájezd pro oceněné žáky školy

publikováno: 2. 6. 2015 | Korandová

Zájezd pro oceněné žáky byl přesunut na středu.

17. 6. 2015 školní pouť

publikováno: 2. 6. 2015 | Korandová

Ve středu odpoledne se uskuteční pro žáky 1. - 3. tříd v areálu školy školní pouť. Koná se pro všechny zmíněné žáky od 12.45 do 14.45.

5. 6. 2015 anglické divadlo.

publikováno: 2. 6. 2015 | Korandová

V pátek bude pro naše žáky na Střelnici anglické divadlo. 3.-5. třídy od 8.30, 6.-9. třídy od 10 hodin. Cena 60 Kč.

1. 6. 2015 MDD

publikováno: 2. 6. 2015 | Korandová

V pondělí připravili pro naše žáky učitelé volnější program výuky, děti si hlavně zasoutěžily.

21. 5. 2015 Den zdraví

publikováno: 30. 4. 2015 | Korandová

Bude den zdraví. První dvě hodiny se žáci učí ve svých předmětech o zdraví podle pokynů učitelů. Po velké přestávce je pro ně připraven pořad "Všechny barvy Orientu" za 50 Kč na Střelnici. Pak pokračuje zase vyučování.

Naše školní knihovna

publikováno: 24. 4. 2015 | Korandová

24. 4. 2015 otvírá naše školní knihovna své sbírky pro žáky. Seznam nových knih je v záložce ...Žáci/Práce žáků. Knihovnu spravuje paní učitelka Jaroslava Hándlová, u které si žáci domluví výpůjčku.

23. 4. 2015 Informační odpoledne pro rodiče

publikováno: 23. 4. 2015 | Korandová

se koná od 16 do 18 hodin.

28. 4. 2015 projekt Světlo

publikováno: 21. 4. 2015 | Korandová

Žáci 8. ročníku se zúčastní projektu GVN J. Hradec na téma Světlo.

14. 4. 2015 beseda Obnovitelné zdroje energie

publikováno: 21. 4. 2015 | Korandová

Pro žáky 7. ročníku byla připravena beseda Obnovitelné zdroje energie.

2. 4. 2015 velikonoční prázdniny

publikováno: 2. 4. 2015 | Korandová

Od čtvrtka 2. 4. začínají velikonoční prázdniny. Všichni přijdou do školy až v úterý 7. 4. 2015.

26. 3. 2015 pěvecká soutěž Jihočeský zvonek

publikováno: 27. 3. 2015 | Korandová

Ve čtvrtek odpoledne proběhla pěvecká soutěž Jihočeský zvonek. Výsledky v sekci Soutěže.

24. 3. 2015 prevence patologických jevů

publikováno: 18. 3. 2015 | Korandová

Prevence patologických jevů probíhá od 5. ročníku pro všechny žáky. 10.3. 2015 bylo téma Vandalismus pro páťáky, 12.3. téma Kouření pro šesťáky, 17.3. téma Alkohol a drogy pro sedmáky, 19.3. téma Trestně právní odpovědnost pro osmáky a uzavírají deváté ročníky, pro které je připraveno téma Bezpečné chování 24. 3. 2015.

20. 3. 2015 matematická soutěž Klokan

publikováno: 18. 3. 2015 | Korandová

Na naší škole probíhá mezinárodní matematická soutěž Klokan v pátek od 8 hodin. Žáci budou pracovat v učebně přírodopisu.

20. 3. 2015 projekt Den vody

publikováno: 18. 3. 2015 | Korandová

V pátek probíhá na naší škole projekt Den vody. Žáci se učí na l. stupni 4 vyučovací hodiny a na druhém stupni 5 vyučovacích hodin, další hodiny odpadají. Program stanoví třídní učitel a žáci vyvěsí své výstupní práce na hale.

12. 3. 2015 Barma

publikováno: 9. 3. 2015 | Korandová

Dne 12. 3. v 8.15 hod. se žáci 5.-9.tříd zúčastní environmentálního pořadu Barma v proudu času. Cena: 50,-- Kč, místo: divadelní sál Střelnice.

15. 3. 2015 odevzdání přihlášek

publikováno: 27. 2. 2015 | Korandová

Do 15. 3. 2015 žáci odevzdávají přihlášky na střední školu svému třídnímu učiteli, respektive naší výchovné poradkyni. Žáci musí mít vyplněné potvrzení od lékaře, pokud to jeho škola vyžaduje.

27. 2. 2015 proběhly pořady o prevenci patologických jevů

publikováno: 27. 2. 2015 | Korandová

17. 2. 2015 byli žáci 2. ročníků proškoleni v problematice BESIP, 19. 2. 2015 se žáci 4. ročníků zúčastnili pořadu na téma šikana. Stejné téma měli žáci 3. ročníků 24. 2. 2015.

12. 2. 2015 Upozornění pro rodiče k zápisu do 1. tříd šk. roku 2015/2016

publikováno: 12. 2. 2015 | Korandová

Písemné rozhodnutí o přijetí dítěte si může zákonný zástupce vyzvednout ve škole proti podpisu (vyzvednutí rozhodnutí o přijetí v písemné podobě není povinností).

11. 2. 2015 zveřejnění přijatých a nepřijatých žáků do 1. ročníku

publikováno: 11. 2. 2015 | Korandová

11. 2. 2015 zveřejnění přijatých a nepřijatých žáků do 1. ročníku pro školní rok 20415/2016. Na úřední desce školy zde na webu i před školou jsou seznamy přijatých a nepřijatých žáků.

30. 1. 2015 pololetní prázdniny

publikováno: 29. 1. 2015 | Korandová

V pátek jsou pololetní prázdniny.

29. 1. 2015 rozdávání vysvědčení

publikováno: 28. 1. 2015 | Korandová

Ve čtvrtek budou rozdána vysvědčení na všech školách. U nás děti z l. stupně dostanou vysvědčení 4. vyučovací hodinu a žáci 2. stupně 5. vyučovací hodinu. Další vyučování již není. V pátek 30. 1. 2015 jsou pololetní prázdniny.

27. 1. 2015 proběhne zápis žáků do prvních tříd

publikováno: 21. 1. 2015 | Korandová

Zápis žáků do 1. tříd proběhne 27.1.2015 od 14.00 do 17.30. Rodič si přinese občanský průkaz a rodný list dítěte. Podrobnosti v sekci Úřední deska a na vývěsce před školou.

8. 1. 2015 lyžařský kurz

publikováno: 8. 1. 2015 | Korandová

Naši sedmáci odjeli v neděli do Železné Rudy a budou zde týden lyžovat.

8. 1. 2015 jídelníček s alergeny

publikováno: 8. 1. 2015 | Korandová

Nově budou u našich jídelníčků uváděny alergeny, které se vyskytují obědech. Za každým chodem je číslo alergenu, který je popsán pod jídelníčkem.

19. 12. 2014 vánoční prázdniny

publikováno: 19. 12. 2014 | Korandová

Zítra začínají vánoční prázdniny. Přejeme hezké sváteční dny. Sejdeme se zase 5. 1. 2015.

16. 12. 2014 ceny obědů

publikováno: 16. 12. 2014 | Korandová

Ředitelství školy oznamuje, že vzhledem k postupnému zvyšování cen potravin dojde od 1. 1. 2015 k úpravě kalkulace finančních nákladů za obědy ve školní jídelně a to takto: 1. kategorie žáků 7-10 let cena oběda 21 Kč, 2. kategorie 11-14 let 23 Kč, 3. kategorie 15 a více let 25 Kč, 4. zaměstnanci školy a její důchodci 25 Kč. Dále oznamujeme, že 17. 12. 2014 bude zvýšena záloha na leden 2015.

dnes 15. 12. 2014

publikováno: 15. 12. 2014 | Korandová

Informační odpoledne pro rodiče. Rodiče dostanou informace o svých dětech od učitelů mezi 16 a 18 hodinou.

11. 12. 2014 koncert

publikováno: 10. 12. 2014 | Korandová

Ve čtvrtek se koná od 17 koncert našich pěveckých souborů a hostů v kapli Maří Magdalény. Těšíme se na krásný zážitek, který pro nás naši zpěváci a zpěvačky připravili.

3. 12. 2014 družina půjde bruslit

publikováno: 1. 12. 2014 | Korandová

Ve středu ve 13 hodin půjde družina na bruslení.

15.12. 2014 informační odpoledne

publikováno: 27. 11. 2014 | Korandová

Informační odpoledne pro rodiče se uskuteční 15.12. 2014 od 16.00 do 18.00 h.

Pěvecký sbor Pěnice bude v prosinci vystupovat :

publikováno: 20. 11. 2014 | Korandová

11. 12. 2014 (čtvrtek) 17 hodin Kaple Maří Magdaleny : vánoční koncert školy, na kterém vystoupí kromě Pěnice a Pěniček také flétnový kroužek a dramatický kroužek 12. 12. 2014 (pátek) 9.30 hodin Domov seniorů : tradiční vánoční vystoupení (PS Pěnice) 13. 12. 2014 (sobota) 10.20 hodin Náměstí Míru : vystoupení v rámci adventních trhů v J. Hradci (PS Pěnice)

24. 11. 2014 školní kolo dopravní soutěže

publikováno: 19. 11. 2014 | Korandová

V pondělí proběhne na naší škole školní kolo dopravní soutěže pod vedením pana učitele Holického. Zájemci sledujte nástěnku, kde budou podrobnosti.

7. 11. 2014

publikováno: 7. 11. 2014 | Korandová

Dnes probíhá na naší škole pro žáky 2. stupně přednáška na protidrogové téma, konkrétně proti alkoholu.

6. 11. 2014 koncert

publikováno: 5. 11. 2014 | Korandová

Ve čtvrtek jdou naši žáci na koncert na Střelnici. Vstupenka 45 Kč.

3. 11. 2014 požární poplach

publikováno: 4. 11. 2014 | Korandová

V pondělí proběhl na naší škole požární poplach s evakuací budov.

4. 11. 2014 Putování za Bílou paní

publikováno: 31. 10. 2014 | Korandová

Žáci devátých ročníků připravují na úterý pro prvňáčky další akci tentokráte putování za Bílou paní.

30. 10. 2014 burza škol

publikováno: 15. 10. 2014 | Korandová

Pro žáky 8. a 9. ročníků Prezentační výstava středních škol, učilišť a firem v Jindřichově Hradci, která se bude konat ve čtvrtek 30. 10. 2014. Milada Petrů ředitelka Oblastní kanceláře Jindřichův Hradec Jihočeská hospodářská komora Náměstí Míru 140/I 377 01 Jindřichův Hradec tel.: 384 361 804 mobil: 608 572 262 email: petru@jhk.cz web: http://www.jhk.cz

17. 10. 2014 změna rozvrhu

publikováno: 14. 10. 2014 | Korandová

V pátek probíhají na naší škole volby. Žáci se budou učit do páté vyučovací hodiny. Pak půjdou na oběd a domů. Rodiče najdou přesné sdělení v žákovské knížce svého dítěte.

17. 10. 2014 cirkus Šimek

publikováno: 14. 10. 2014 | Korandová

V pátek navštíví žáci cirkus Šimek. Účast je dobrovolná, vstupné je 80 Kč.

10. 10. 2014 krácené vyučování

publikováno: 7. 10. 2014 | Korandová

V pátek proběhnou na naší škole volby. Některé třídy budou mít krácené vyučování. Rodiče budou mít informace o vyučování svého dítěte v žákovské knížce.

9. 10. 2014 Hudba škole

publikováno: 7. 10. 2014 | Korandová

Ve čtvrtek se uskuteční pro všechny žáky naší školy výchovný koncert Hudba škole. Proběhne na obou pavilonech. Vstupné 30 Kč.

6. 10. 2014 schůzky SRPŠ

publikováno: 2. 10. 2014 | Korandová

V pondělí se uskuteční schůzky SRPŠ od 16 hodin.

23. 9. 2014 Výstava ovoce a zeleniny

publikováno: 19. 9. 2014 | Korandová

V úterý se koná slavnostní vernisáž výstavy ovoce a zeleniny ve 14 hodin na hale našeho druhého pavilónu. Pan ing. Zahradník bude určovat druhy jablek, Svaz zahrádkářů slíbil bohaté zastoupení svými exponáty, vloni zde byly i překrásné bonsaje. Žáci budou nosit výpěstky ze svých rodin před vyučováním v pondělí do dílen. Na vernisáži vystoupí náš pěvecký sbor Pěnice.

16. 9. 2014 exkurze do AJG

publikováno: 17. 9. 2014 | Korandová

V úterý navštívili žáci osmých a devátých ročníků Alšovu jihočeskou galerii v Hluboké nad Vltavou. Prohlédli si sbírku gotického malířství a sochařství. Zúčastnili se komentované prohlídky Alfons Mucha v zrcadle doby a pokoušeli se tvořit obrázek inspirovaný secesí. Za odměnu se ještě podívali do ZOO Ohrada.

2. 9. 2014 rozvrhy

publikováno: 2. 9. 2014 | Korandová

Letošní platné rozvrhy máme umístěné v sekci Akce!!!!

1. 9. 2014 začíná školní rok

publikováno: 26. 8. 2014 | Korandová

V pondělí začíná pro naše žáky školní rok. Budova 2. stupně prodělala rekonsktrukci rozvodů vody. Některé učebny budou mít novou techniku na vyučování. Ještě doladíme rozvrhy a můžeme začít. Zatím máme zveřejněné letošní rozvrhy v záložce Akce. V záložce rozvrhy budou zveřejněny rozvrhy po jejich ověření.

27. 6. 2014 vydávání vysvědčení

publikováno: 25. 6. 2014 | Korandová

V pátek jdou žáci naposledy do školy. Během první vyučovací hodiny dostanou vysvědčení a hurá na prázdniny.

26. 6. 2014 cvičení v přírodě

publikováno: 24. 6. 2014 | Korandová

Ve čtvrtek se koná cvičení v přírodě. Žáci se budou učit základy zdravovědy a záchrany zraněného. Součástí je pochod do přírody. Program končí ve 12. 30 pro 2. stupeň a v 11.40 pro 1. stupeň.

25. 6. 2014 prezentace cesty do Anglie, úklid a práce na pozemku

publikováno: 24. 6. 2014 | Korandová

Ve středu si připravili žáci, kteří byli na studijním zájezdu do Velké Británie, prezentaci o své cestě. Projekce je plánována na hale 2. stupně. Pak žáci pracují v celé škole a na pozemku. Žáci si přinesou svačnu, pití a přijdou v pracovním oblečení.

24. 6. 2014 výměna učebnic

publikováno: 19. 6. 2014 | Korandová

V úterý probíhá výměna učebnic. Žáci si je řádně prohlédnou, vyčistí a odevzdají třídním učitelům.

23. 6. 2014

publikováno: 19. 6. 2014 | Korandová

V pondělí je poslední den řádného vyučování podle školního rozvrhu.

20. 6. 2014 pořad Dravci

publikováno: 12. 6. 2014 | Korandová

V pátek se všichni naši žáci zúčastní enviromentálního pořadu Dravci. Koná se na Tyršově stadiónu od 8.15 do 9.30.

19. 6. 2014 výlet pro odměněné žáky

publikováno: 12. 6. 2014 | Korandová

Ve čtvrtek se uskuteční tématický výlet do Třeboně, kam pojedou nejlepší žáci naší školy. Zajišťuje paní učitelka Dana Cypriánová a Petra Gruberová.

17. 6. schůzky pro rodiče budoucích 1. tříd

publikováno: 12. 6. 2014 | Korandová

V úterý proběhnou informační schůzky pro rodiče budoucích l. tříd od 16 hodin. Rodičům se představí budoucí učitelky jejich dětí Věra Slámová a Šárka Frejlachová.

18. 6. 2014 pouť školní družiny

publikováno: 12. 6. 2014 | Korandová

Ve středu proběhne pouť školní družiny. Koná se v areálu školy pod vedením paní učitelky Zdenky Filáčkové.

10. 6. 2014 školní akademie

publikováno: 5. 6. 2014 | Korandová

V úterý 10. 6. 2014 se koná na Střelnici akademie naší školy. Rozloučí se 1. a 9. ročníky svým projektem Malý velký kamarád. Zároveň ředitel školy ocení nejlepší žáky naší školy. Zveme všechny rodiče na závěrečné vystoupení nejlepších žáků. Generální zkouška proběhne v dopoledních hodinách.

5. 6. 2014 povídání o Islandu

publikováno: 5. 6. 2014 | Korandová

Vojtěch Trčka na naší škole povídal žákům druhého stupně o Islandu. Několik fotografií naleznete na webové stránce http://www.vojtechtrcka.cz/fotoalbum/prezentace-o-cestach/zs-jarosovska-j.-hradec/2014/.

2. 6. 2014 MDD

publikováno: 4. 6. 2014 | Korandová

V pondělí se uskutečnil sportovní den na oslavu MDD. Žáci od 4. tříd soutěžili za své třídy v přehazované, ve vybíjené a ve fotbale. Všem soutěživým dětem se den vydařil.

20. 5. a 21. 5. 2014 volba členů školské rady

publikováno: 26. 5. 2014 | Korandová

Proběhla volba členů školské rady, do které byli zvoleni: MUDr. David Kinšt – 19 hlasů,Pavel Mičuda – 11 hlasů.Mgr. Irena Bicencová – 18 hlasů, Mgr. Karel Sláma – 13 hlasů. Viz příloha na úřední desce zde na webu.

22. 5. 2014 pořad o Mexiku

publikováno: 22. 5. 2014 | Korandová

22. 5. 2014 shlédnou žáci 2. stupně pořad o Mexiku. Koná se na Střelnici od 8 hodin za 40 Kč.

22. 5. - 26. 5. 2014 zájezd do Anglie

publikováno: 12. 5. 2014 | Korandová

V tyto dny se někteří žáci naší školy zúčastní zájezdu do Anglie.

28. 5. 2014 fotografování na škole

publikováno: 29. 4. 2014 | Korandová

Ve středu 28. 5. proběhne školní fotografování žáků.

9. 5. 2014 Den zdraví

publikováno: 29. 4. 2014 | Korandová

1. - 4. ročníky budou mít svůj program 4 vyučovací hodiny. Výuka pro 2. stupeň končí ve 12.30, pak žáci odcházejí domů.

15. 5. 2014 bude divadlo pro žáky 1. - 4. tříd

publikováno: 29. 4. 2014 | Korandová

Žáci půjdou na Střelnici na divadelní představení v 10. 30. Vstupné 40 Kč.

13. 5. 2014 volba povolání

publikováno: 29. 4. 2014 | Korandová

13. 5. 2014 se zúčastní žáci 8. ročníků exkurzí k volbě povolání.

29. 4. 2014 čarodejnice na letišti

publikováno: 29. 4. 2014 | Korandová

Dnes půjdou žáci devátých ročníků spolu se svými malými kamarády pálit čarodejnici na letiště.

29. 4. 2014 Geologie na GVN

publikováno: 25. 4. 2014 | Korandová

Žáci 8. a 9. tříd se zúčastní projektu GVN na téma Geologie.

24. 4. 2014 pořad o Islandu

publikováno: 16. 4. 2014 | Korandová

24. 4. 2014 se zúčastní naši žácipořadu o Islandu. Probíhá ve škole za 10 Kč.

16. 4. 2014 protidrogová prevence

publikováno: 15. 4. 2014 | Korandová

16. 4. 2014 probíhá na naší škole projekt protidrogové prevence, určen pro žáky 2. stupně.

15. 4. 2014 černošské tance

publikováno: 15. 4. 2014 | Korandová

Naši žáci se zúčastnili vystoupení Africa alive zimbabwské taneční a hudební skupina IYASA. Konalo se ve Slovanu za 30 Kč.

9. 4. 2014 beseda Autorská práva

publikováno: 10. 4. 2014 | Korandová

Třídy 7.A a 7.B se zúčastnily besedy Autorská práva.

15. 4. 2014 černošské tance

publikováno: 2. 4. 2014 | Korandová

15. 4. 2014 proběhnou v tělocvičně Slovanu černošské tance skupiny YASA. Vstupné 30 Kč.

2. 4. 2014 chování žáků

publikováno: 2. 4. 2014 | Korandová

Připomínáme všem žákům, aby dodržovali pravidla slušného chování na hale, v šatnách a v jídelně i v prostoru našeho parku. Většina žáků se chová velice slušně, ale nalezneme i vyjímky, kdy žáci neplní pravidla školního řádu.

25. 3. 2014 Den vody

publikováno: 25. 3. 2014 | Korandová

25. 3. 2014 probíhá na naší škole projekt Mezinárodní den vody. Deváté ročníky navštíví tradičně čističku odpadních vod a osmáci Hvězdárnu. Mladší ročníky pracují na tématech zadaných třídními učiteli. Výstupy naleznete v sekci Projekty.

21. 3. 2014 se koná matematická soutěž Klokan

publikováno: 18. 3. 2014 | Korandová

21. 3. 2014 se koná matematická soutěž Klokan. Zveme všechny žáky k soutěžení.

14. 3. 2014 přihlášky na střední školy

publikováno: 10. 3. 2014 | Korandová

Připomínáme, že je nezbytně nutné odeslat přihlášky na střední školy do pátku 14. 3. 2014 se všemi kolonkami přesně vyplněnými a potvrzením lékaře, pokud toto je třeba na konkrétní školu.

3. 3. 2014 opět po jarních prázdninách

publikováno: 3. 3. 2014 | Korandová

3. 3. 2014 opět po jarních prázdninách začala škola. Žáci devátých ročníků již odevzdávají poslední přihlášky na střední školy.

19. 2. 2014 Jihočeský zvonek

publikováno: 20. 2. 2014 | Korandová

19. 2. 2014 proběhlo na naší škole školní kolo pěvecké soutěže Jihočeský zvonek.

7. 2. 2014 na lyžích

publikováno: 12. 2. 2014 | Korandová

Minulý týden proběhl lyžařský výcvik našich 7. tříd. V brzké době budou jejich zážitky v sekci Akce.

11. 2. 2014 divadlo pro 1. - 3. třídu

publikováno: 4. 2. 2014 | Korandová

11. 2. 2014 se koná divadelní představení pro 1. - 3. třídu. Začátek v 10.30 hod. a cena 40 Kč.

3. 2. 2014 začíná druhé pololetí

publikováno: 30. 1. 2014 | Korandová

3. 2. 2014 začíná druhé pololetí školního roku 2013/2014. Sedmé ročníky odjíždějí na lyžařský výcvik v neděli 2. 2. 2014.

31. 1. 2014 pololetní prázdniny

publikováno: 27. 1. 2014 | Korandová

31. 1. 2014 jsou jednodenní pololetní prázdniny. Vysvědčení se vydává ve čtvrtek 30. 1. 2014 čtvrtou vyučovací hodinu na prvním stupni a pátou vyučovací hodinu na druhém stupni.

Zápis dětí do 1. ročníku se koná ve čtvrtek 23. 1. 2014

publikováno: 20. 12. 2013 | Korandová

Zápis dětí do 1. ročníku se koná ve č t v r t e k 23. ledna 2014 od 14.00 hod. do 17.30 hod. Podrobnosti v záložce Úřední deska a na nástěnce před naší školou.

21. 12. 2013 začínají vánoční prázdniny

publikováno: 20. 12. 2013 | Korandová

21. 12. 2013 začínají vánoční prázdniny a končí až 5. 1. 2014. Sejdeme se zase v pondělí 6. 1. 2014. Přejeme všem krásné svátky a odvážný skok do nového roku 2014.

20. 12. 2013 besídky na naší škole

publikováno: 16. 12. 2013 | Korandová

Poslední den před vánočními prázdninami budou na naší škole probíhat vánoční besídky. Na prvním stupni vystoupí sbor Pěničky a Pěnice.

19. 12. 2013

publikováno: 16. 12. 2013 | Korandová

Ve čtvrtek budeme mít na naší škole vánoční sportovní zápolení mezi třídami ve sportovní hale.

4. 12. 2013 informační odpoledne pro rodiče

publikováno: 30. 11. 2013 | Korandová

4. 12. 2013 se koná informační odpoledne pro rodiče, od 16 do 18 hodin.

13. 12. 2013 Pěnice v Domově seniorů

publikováno: 26. 11. 2013 | Korandová

13. 12. 2013 zpříjemní pěvecký kroužek Pěnice obyvatelům Domova seniorů. Vystoupení připravily Irena Daňková a Iva Satrapová.

10. 12. 2013 vánoční koncert naší školy

publikováno: 26. 11. 2013 | Korandová

10. 12. 2013 vánoční koncert naší školy se uskuteční v kapli Máří Magdaleny. Začíná v 17 hodin. Vystoupí pěvecké sbory Pěničky Ireny Daňkové a Pěnice Ireny Daňkové a Ivy Satrapové, flétnový kroužek Ivy Satrapové a divadelní kroužek Hájkové-Hurychové.

1. 12. 2013 rozsvěcení vánočního stromu

publikováno: 26. 11. 2013 | Korandová

1. 12. 2013 rozsvěcení vánočního stromu na náměstí Míru. V 15.45 vystoupí náš pěvecký sbor Pěničky. Vystoupení připravuje se svými malými žáky Irena Daňková.

6. 11. 2013 přijímací řízení na střední školy

publikováno: 6. 11. 2013 | Korandová

Na naší záložce Úřední deska jsou informace o přijímacím řízení na střední školy ve školním roce 2013/2014, jak je vydal Krajský úřad v Č. Budějovicích.

31. 10. 2013 u nás byla Bílá paní

publikováno: 1. 11. 2013 | Korandová

31. 10. 2013 u nás byla Bílá paní. Přišlo jich hned několik a prvňáčci si je vychutnali.

17. 10. 2013 schůzky SRPŠ

publikováno: 15. 10. 2013 | Korandová

17. 10. 2013 proběhnou schůzky SRPŠ od 16 hodin. Pro rodiče žáků 7.A a 7.B bude od 15.30 přípravná schůzka k lyžařskému výcviku.

1. 10. 2013 Drakiáda

publikováno: 29. 9. 2013 | Korandová

1. 10. 2013 bude Drakiáda.

24. 9. 2013 Opereta

publikováno: 24. 9. 2013 | Korandová

Brněnský soubor Slunečnice předvede pořad o operetě v sále na Střelnici. Vstupné 45 Kč.

24. - 26. 9. 2013 výstava ovoce a zeleniny

publikováno: 6. 9. 2013 | Korandová

24. - 26. 9. 2013 proběhne na hale tradiční výstava ovoce a zeleniny.Slavnostní zahájení se koná v úterý 24. 9. 2013 ve 14 hodin.

2. 9. 2013 slavnostní zahájení školního roku

publikováno: 2. 9. 2013 | Korandová

Vítáme všechny děti v tento slavnostní den na naší škole. Přejeme příjemný den a plnohodnotné dny další.

29. 8. 2013 rozvrhy na školní rok 2013/2014

publikováno: 29. 8. 2013 | Korandová

Upozornění pro všechny rodiče i žáky: nové rozvrhy jsou umístěny na dvou místech, v záložce Rozvrhy a Akce.

2. 9. 2013 Slavnostní zahájení školního roku

publikováno: 28. 8. 2013 | Korandová

2. 9. 2013 Slavnostní zahájení školního roku v 8 hodin. Žáky prvních tříd přivítají jejich třídní učitelky a žáci 9. ročníků. Začíná projekt Můj velký kamarád. Provoz školní družiny v obvyklém čase od 6.00 do 16.30 hod. Provoz školní jídelny v obvyklém čase od 6.00 do 14.30 hod. Výdej obědů dne 2. 9. 2013 od 9.30 do 12.00 hod.

27. 6. 2013 cvičení v přírodě

publikováno: 26. 6. 2013 | Korandová

27. 6. 2013 se koná cvičení v přírodě. Přijďte připraveni na déšť a vycházky do přírody. Vydatnou svačinu s sebou.

24. 6. 2013 Den otevřených dveří

publikováno: 24. 6. 2013 | Korandová

Začíná pro veřejnost ve 14 hodin. Připraven je kulturní program, kde vystoupí orchestr ZUŠ a naše pěvecké sbory. Z každé třídy je připraven ještě krátký program nejlepších žáků. Ve třídách se nebojte elektřiny, hudby, cizích jazyků ani matematiky. Zveme širokou veřejnost.

24. 6. 2013 upravený provoz školy

publikováno: 18. 6. 2013 | Korandová

24. 6. 2013 bude upravený provoz školy. Děti 2. stupně, které se neúčastní přípravy dne otevřených dveří, mají volný den (ředitelské volno). Žáci 1. stupně se učí do 11 hodin. Výdej obědů je od 11 hodin do 12.30 hodin.

19. 6. 2013 Školní akademie

publikováno: 7. 6. 2013 | Korandová

19. 6. 2013 Školní akademie, koná se v sále na Střelnici od 17 hodin. Zveme všechny rodiče a přátele školy.

11. 6. 2013 cyklistický závod

publikováno: 3. 6. 2013 | Korandová

11. 6. 2013 proběhne v J. Hradci cyklistický závod. Jako diváci půjdou žáci 4. tříd na náměstí Míru v 11 hodin.

10. 6. 2013 prevence patologických jevů

publikováno: 3. 6. 2013 | Korandová

10. 6. 2013 prevence patologických jevů v učebně fyziky pro žáky 7. a 8. tříd.

6. 6. 2013 náhradní focení tříd

publikováno: 3. 6. 2013 | Korandová

6. 6. 2013 náhradní focení tříd

3. 6. 2013 beseda se spisovatelem

publikováno: 3. 6. 2013 | Korandová

3. 6. a 4. 6. 2013 beseda se spisovatelem Janem Svitákem pro žáky 2. stupně.Vstupenka 12 Kč.

30. 5. 2013 MDD

publikováno: 24. 5. 2013 | Korandová

30. 5. 2013 MDD proběhne tradičně ve sportovním duchu.

28. 5. 2013 fotografování tříd naší školy

publikováno: 24. 5. 2013 | Korandová

28. 5. 2013 fotografování tříd naší školy

24. 5. 2013 pořad o Austrálii

publikováno: 24. 5. 2013 | Korandová

24. 5. 2013 pořad o Austrálii byl výborný. Pořad v kině na Střelnici byl za 40 Kč. http://www.svetkolemnas.com/

10. 5. 2013 testování žáků 9. tříd

publikováno: 10. 5. 2013 | Korandová

Testování žáků 9. tříd z AJ, ČJ a M proběhne příští týden.

30. 4. 2013 projekt na GVN

publikováno: 26. 4. 2013 | Korandová

Žáci 8. a 9. tříd se zúčastní projektu GVN. Rozpis najdou žáci na nástěnce na hale II. stupně.

26. 4. 2013 Morana

publikováno: 26. 4. 2013 | Korandová

Žáci 9.A a 9.B připravili v týdnu pro své malé kamarády z prvních tříd Moranu a společně ji potom šli zničit. Více v projektech.

28. 3. 2013 Velikonoční prázdniny

publikováno: 27. 3. 2013 | Korandová

28. 3. 2013 začínají Velikonoční prázdniny. Končí v pondělí 1. 4. 2013. Žáci půjdou do školy v úterý 2. 4. 2013.

27. 3. 2013 mezinárodní den vody

publikováno: 27. 3. 2013 | Korandová

27. 3. 2013 mezinárodní den vody se na naší škole odrazí ve vyučování. Třídy se zúčastní projektového vyučování. Každý ročník zpracuje své úkoly a výstupy zveřejní pro ostatní žáky.

22. 3. 2013 mezinároní matematická soutěž Klokan

publikováno: 24. 3. 2013 | Korandová

22. 3. 2013 proběhla i na naší škole mezinároní matematická soutěž Klokan. Zúčastnili se žáci ve všech kategoriích.

5.3. 2013 filmové záběry ze slavnostního koncertu

publikováno: 5. 3. 2013 | Korandová

Navštivte stránku YouTube, kde naleznete filmové záběry ze slavnostního koncertu k 50. výročí založení školy z 11. 12. 2012, jak je natočil Milan Holický a sestříhal Karel Sláma. http://www.youtube.com/watch?v=xF6Z3pyWjG0&feature=youtu.be

25. 2. 2013 Pohodáři

publikováno: 15. 2. 2013 | Korandová

25. 2. 2013 předvedou pro žáky 2. stupně na Střelnici své putování po světě Pohodáři. Vstupné 50 Kč. Začíná se první vyučovací hodinu. Po skončení pokračuje vyučování.

Jarní prázdniny

publikováno: 11. 2. 2013 | Korandová

Jarní prázdniny budou příští týden od 18. 2. 2013 do 22. 2. 2013.

1. 2. 2013 dnes jsou prázdniny

publikováno: 1. 2. 2013 | Korandová

1. 2. 2013 dnes jsou pololetní prázdniny.

31. 1. 2013 rozdávání vysvědčení

publikováno: 30. 1. 2013 | Korandová

31. 1. 2013 proběhne rozdávání vysvědčení na 1. stupni 4. vyučovací hodinu a na 2. stupni pátou vyučovací hodinu. Zítra mají žáci pololetní prázdniny.

Příspěvky do tomboly

publikováno: 9. 1. 2013 | Korandová

Děkujeme všem rodičům a sponzorům, kteří již přispěli do tomboly na ples. Zároveň prosíme Vás, kteří tak ještě chcete učinit a tím tuto celou akci podpořit, zašlete ceny co nejdříve, protože se tombola bude číslovat a připravovat již v úterý 15. ledna. Jestliže zamýšlíte, že věnujete ceny podléhající rychlé zkáze, buďte tak laskavi a informujte vedení školy o svém záměru e-mailem, nebo vzkazem přes své dítě, abychom mohli zařadit i tyto ceny. Výtěžek bude použit ve prospěch žáků naší školy.

Zápis dětí do 1. ročníku

publikováno: 3. 1. 2013 | Korandová

Zápis dětí do 1. ročníku se koná v úterý 29. ledna 2013 od 14.00 hod. do 17.30 hod.

2. 1. 2013 novinky ve školní jídelně

publikováno: 2. 1. 2013 | Korandová

V sekci škola/ jídelna naleznete informace, jak postupovat při objednávání obědů přes interntet. Tato služba byla nainstalovaná těsně před vánocemi. Za vedoucí školní jídelny přijďte s připraveným přihlašovacím jménem a heslem bez diakritiky. Můžete přidat e-mail pro lepší komunikaci. Zde obdržíte Číslo zařízení k přihlášení pro objednávání stravy na internetu.

22. 12. začínají vánoční prázdniny

publikováno: 19. 12. 2012 | Korandová

22. 12. začínají vánoční prázdniny. Žáci půjdou do školy ve čtvrtek 3. ledna 2013.

21. 12. 2012 vánoční besídky

publikováno: 19. 12. 2012 | Korandová

21. 12. se konají vánoční besídky ve všech třídách naší školy. Druhou vyučovací hodinu bude na hale l. stupně vystupovat sbor Pěnice a Pěničky.

20. 12. 2012 sportovní zápolení

publikováno: 19. 12. 2012 | Korandová

20. 12. 2012 se koná sportovní zápolení žáků 2. stupně. Žáci budou soutěžit v míčových hrách.

11. 12. 2012

publikováno: 11. 12. 2012 | Korandová

Na úřední desce zveřejněn Almanach k 50. výročí založení školy.

11. 12. 2012 – slavnostní koncert našich sborů a hostů

publikováno: 5. 12. 2012 | Korandová

P O Z V Á N K A na slavnostní koncert školních pěveckých sborů Pěnice a Pěničky, konaný u příležitosti 50. výročí školy a spojený se křtem Almanachu 11. prosince 2012 – začátek v 17. 30 hodin v Kapli sv. Maří Magdaleny. Sbory řídí Mgr. Irena Daňková, Mgr. Anna Procházková Klavírní doprovod Mgr. Iva Satrapová. Jako hosté vystoupí bývalí žáci školy, kteří v hudebním světě dosáhli značných úspěchů. Ještě jednou Vás srdečně zveme! Mgr. Ladislav Chocholouš ředitel školy

6. 12. 2012 bude koncert Chvála zpěvu

publikováno: 16. 11. 2012 | Korandová

6. 12. 2012 bude koncert Chvála zpěvu, na kterém vystoupí sbor Pěnice,sbor Lyra a NOVADOMUS. Začátek v 17 hodin v kostele sv. Jana Křtitele.

14. 11. 2012 projekt Můj velký kamarád pokračoval

publikováno: 14. 11. 2012 | Korandová

Žáci 9.A a 9.B byli předávat svým malým spolužákům v prvních třídách slabikáře. Slavnost slabikáře se vydařila, bližší informace a fotografie v sekci Projekty.

14. 11. 2012 4.B se věnovala přírodě

publikováno: 14. 11. 2012 | Korandová

Fotografie v sekci Projekty.

1. 11. 2012 Cesta za pokladem Bílé paní

publikováno: 31. 10. 2012 | Korandová

1. 11. 2012 se uskuteční akce pro 1. a 9. třídy.Cesta za pokladem Bílé paní.

1. 11. 2012 hudební pořad Vývoj hudby 6. díl

publikováno: 31. 10. 2012 | Korandová

1. 11. 2012 se žáci 2. stupně hudebního pořadu Vývoj hudby 6. díl. Bude na Střelnici, cena 45 Kč.

30. 10. 2012 loutkové divadlo pro 1. - 3. třídu

publikováno: 24. 10. 2012 | Korandová

V úterý 30. 10. 2012 se koná loutkové divadlo pro 1. - 3. třídu. Začátek v 10. 15.

20. 10. 2012 nové časy družinových kroužků

publikováno: 20. 10. 2012 | Korandová

20. 10. 2012 nové časy družinových kroužků jsou uvedeny u konkrétního kroužku v sekci Vzdělávání/Kroužky.

18. 10. 2012 třídní schůzky SRPDŠ

publikováno: 2. 10. 2012 | Korandová

18. 10. 2012 proběhnou od 16 hodin třídní schůzky SRPDŠ.

2. 10. 2012 žáci s talentovými zkouškami

publikováno: 2. 10. 2012 | Korandová

Rychle se blíží podávání přihlášek pro talentované žáky. Všichni žáci, zejména 9. tříd, kteří mají zájem studovat na některé umělecké škole, by měli svůj zájem projednat s třídní učitelkou a výchovnou poradkyní školy do 12. 10. 2012.

25. 9. 2012 Drakiáda

publikováno: 21. 9. 2012 | Korandová

25. 9. 2012 se koná tradiční Drakiáda. Deváťáci s prvňáčky mají svojí první společnou akci. Na programu se budou podílet další žáci z 1. stupně se svými učitelkami.

19. 9. 2012 výstava ovoce a zeleniny

publikováno: 16. 9. 2012 | Korandová

Ve středu 19. 9. 2012 začíná na naší škole opět výstava ovoce a zeleniny - za odborné spolupráce s místním svazem zahrádkářů a při veliké přízni ing. Ladislava Zahradníka. Na odpolední vernisáži vystoupí náš pěvecký sbor Pěnice. Exponáty žáci naší školy přinášejí před vyučováním 18. 9. 2012 do pavilónu dílen.

4. 9. 2012 mimořádný rozvrh

publikováno: 4. 9. 2012 | Korandová

Dnes 4. 9. je mimořádný rozvrh. První stupeň končí nejdéle v 11:15 a druhý stupeň končí po 4. vyučovací hodině v 11:35.

1. 9. 2012 informace k rozvrhům

publikováno: 30. 8. 2012 | Korandová

Na našich webových stránkách naleznete již aktuální rozvrhy pro školní rok 2012/2013 v záložce Rozvrhy.

3. 9. 2012 jak budou v novém školním roce prázdniny

publikováno: 30. 8. 2012 | Korandová

Školní rok 2012/2013 * 1. pololeti * 3.9.2012 - 31.1.2013 * podzimní prázdniny * 25. a 26.10.2012 * vánoční prázdniny * 22.12.2012 - 2.1.2013 * 2. pololeti * 1.2.2013 - 28.6.2013 * pololetní prázdniny * 1.2.2013 * jarní prázdniny * 18.2. - 24.2.2013 * velikonoční prázdniny * 28.3. - 29.3.2013 * hlavní prázdniny * 29.6. - 1.9.2013

3. 9. 2012 nové oplocení školy

publikováno: 29. 8. 2012 | Korandová

Během prázdnin se začalo nově budovat oplocení školy. Stavební firma bude pokračovat v práci i během září. Všichni žáci by měli být velice opatrní při příchodu a odchodu ze školy. Nově vybudované prolézačky nebudou v době prací přístupné.

3. 9. 2012 začíná nový školní rok

publikováno: 27. 8. 2012 | Korandová

3. 9. 2012 začíná nový školní rok 2012/2013.

29. 6. 2012 vydávání vysvědčení

publikováno: 28. 6. 2012 | Korandová

29. 6. 2012 vydávání vysvědčení a závěr školního roku. Přejeme všem krásné prázdniny.

28. 6. 2012 se koná cvičení v přírodě

publikováno: 28. 6. 2012 | Korandová

28. 6. 2012 se koná cvičení v přírodě, žáci se budou učit základy l. pomoci a bezpečnosti.

25. 6. 2012 nejlepší žáci naší školy byli vyznamenáni starostou

publikováno: 28. 6. 2012 | Korandová

25. 6. 2012 nejlepší žáci naší školy byli vyznamenáni starostou ing. Mrvkou na radnici.

22. 6. 2012 pouť školní družiny

publikováno: 23. 6. 2012 | Korandová

22. 6. 2012 uspořádaly učitelky družiny tradiční pouť školní družiny. Děti se mohly zúčastnit zajímavých her a atrakcí, vybojovat si sladké odměny. Pomáhali učitelé prvního stupně a ochotní žáci 8. ročníku.

22. 6. 2012 divadelní představení Moliér

publikováno: 19. 6. 2012 | Korandová

22. 6. 2012 divadelní představení Moliér se koná na Střelnici. Vstupné 40 Kč.

11. 6. 2012 exkurze do Terezína

publikováno: 13. 6. 2012 | Korandová

11. 6. 2012 se žáci devátých tříd mohli podívat do Terezína, do bývalé vojenské pevnosti, pak i koncentračního tábora. Exkurze doplňuje výuku dějin 20. století. Připravila učitelka dějepisu Jana Marsová.

31. 5. 2012 Mezinárodní den dětí

publikováno: 30. 5. 2012 | Korandová

31. 5. 2012 slavíme u nás ve škole Mezinárodní den dětí. Děti z 1. stupně půjdou na městské oslavy. Žáci druhého stupně se těší na sportovní zápolení, konec se předpokládá ve 12. 30 hod.

29. 5. 2012 zeměpisný pořad Galapágy

publikováno: 23. 5. 2012 | Korandová

9. 5. 2012 půjdou žáci 4. - 9. ročníku na zeměpisný pořad Galapágy. Koná se od 10 hodin na Střelnici za 50 Kč.

21. 5. 2012 začíná testování 5. a 9. tříd

publikováno: 21. 5. 2012 | Korandová

21. 5. 2012 začíná testování žáků 5. a 9. tříd z M, ČJ a AJ. Testování potrvá do 8. 6. 2012

4. 5. 2012 dopravní hřiště

publikováno: 30. 4. 2012 | Korandová

4. 5. 2012 4.A má program na dopravním hřišti. 7. 5. 2012 4.B má program na dopravním hřišti.

10. 5. 2012 končí vyučování po 5. vyučovací hodině

publikováno: 30. 4. 2012 | Korandová

10. 5. 2012 končí vyučování po 5. vyučovací hodině.

7. 5. 2012 Den zdraví

publikováno: 30. 4. 2012 | Korandová

7. 5. 2012 proběhne na naší škole projekt Den zdraví.

3. 5. 2012 se dívky 6. tříd zúčastní besedy

publikováno: 30. 4. 2012 | Korandová

3. 5. 2012 se dívky 6. tříd zúčastní besedy "Čas proměn". Beseda proběhne v učebně přírodopisu, dozor zajistí paní učitelka Gruberová. Chlapci se budou učit v učebně hudební výchovy s paní učitelkou Bicencovou.

23. 4. 2012 postup do krajského kola v hokejbalu

publikováno: 27. 4. 2012 | Korandová

Mladí hokejbalisté postoupili do krajského kola V pondělí 23. 4. se konalo na hokejbalovém hřišti u 6. ZŠ v J. Hradci okresní kolo v hokejbalu 4. a 5. tříd. Naši žáci byli ve své kategorii velmi úspěšní, když postoupili ze 2. místa do krajského kola, které se koná 15. května tamtéž. Patří jim díky za vzornou reprezentaci školy. Žáky trénuje pan učitel Štěpánek.

20. 4. 2012 Barbora Drsová vyhrála okresní kolo v MO

publikováno: 20. 4. 2012 | Korandová

20. 4. 2012 Barbora Drsová ze 6. ročníku vyhrála okresní kolo v MATEMATICKÉ OLYMPIÁDY. Více v oddíle Soutěže.

19. 4. 2012 informační odpoledne pro rodiče

publikováno: 2. 4. 2012 | Korandová

19. 4. 2012 se koná individuální informační odpoledne pro rodiče od 16 do 18 hodin. Rodiče budou v závěru 3. čtvrtletí informováni o prospěchu a chování svých dětí.

26. 4. 2012 Tradiční lidová kultura

publikováno: 2. 4. 2012 | Korandová

26. 4. 2012 Tradiční lidová kultura - projekt pořádá GVN a je určen žákům 8. ročníku.

23. 4. 2012 film Síla lidskosti

publikováno: 2. 4. 2012 | Korandová

23. 4. 2012 film Síla lidskosti pro 7.A,B na Střelnici od 10 hodin, stupné 30 Kč.

17. 4. 2012 beseda pro deváté ročníky

publikováno: 2. 4. 2012 | Korandová

17. 4. 2012 beseda pro deváté ročníky k prevenci patologických jevů. 9.A bude v učetně ČJ od 10 hodin, 9.B v učebně zeměpisu od 11 hodin.

23. 4. 2012 Smart notebook

publikováno: 2. 4. 2012 | Korandová

23. 4. 2012 se 8.B zúčastní v rámci výchovy k volbě povolání výukového kurzu žáků k získání kompentencí v programu Smart notebook. Žáci půjdou na GVN s paní učitelku Hurychovou.

17. 4. 2012 Smart notebook

publikováno: 2. 4. 2012 | Korandová

17. 4. 2012 se 9.B zúčastní v rámci výchovy k volbě povolání výukového kurzu žáků k získání kompentencí v programu Smart notebook. Žáci půjdou na GVN s paní učitelkou Satrapovou.

16. 4. 2012 Smart notebook

publikováno: 2. 4. 2012 | Korandová

16. 4. 2012 se 8.A zúčastní v rámci výchovy k volbě povolání výukového kurzu žáků k získání kompentencí v programu Smart notebook. Žáci půjdou na GVN s paní učitelkou Maxovou.

10. 4. 2012 Smart notebook

publikováno: 2. 4. 2012 | Korandová

10. 4. 2012 se 9.A jako první zúčastní v rámci výchovy k volbě povolání výukového kurzu žáků k získání kompentencí v programu Smart notebook. Žáci půjdou na GVN s paní učitelkou Satrapovou a zpět s panem učitelem Vejvarou.

2. 4. 2012 přestavení Příběhy krejčíka Honzy

publikováno: 30. 3. 2012 | Korandová

2. 4. 2012 se žáci 1. -3. tříd zúčastní přestavení Příběhy krejčíka Honzy - Velká školní taškařice na Střelnici. Vstupné 45 Kč.

26. 3. 2012 Den vody

publikováno: 27. 3. 2012 | Korandová

26. 3. 2012 proběhl na celé škole projekt Den vody.

16. 3. 2012 matematická soutěž Klokan

publikováno: 19. 3. 2012 | Korandová

16. 3. 2012 se konala na naší škole matematická soutěž Klokan. Žáci 1. i 2. stupně se mohli zúčastnit hodinového zápolení se zajímavými úlohami.

14. 3. 2012 se zúčastní žáci devátých ročníků filmu Mikola

publikováno: 8. 3. 2012 | Korandová

V úterý 14. 3. 2012 se zúčastní žáci devátých ročníků filmu Mikola. Film vznikal na motivy Jánošíka, natáčely děti z různých zemí - Česko, Polsko, Ukrajina. Vstupné 35 Kč.

2. 3. 2012 nové číslo časopisu Šima

publikováno: 2. 3. 2012 | Korandová

2. 3. 2012 nové číslo časopisu Šima právě vychází.

20. 2. 2012 začíná lyžařský výcvik

publikováno: 10. 2. 2012 | Korandová

20. 2. 2012 začíná lyžařský výcvik 7. tříd. Končí 25. 2. 2012. Ráno naši žáci odjeli v 8 hodin na očekávané hory.

8. 2. 2012 Quatemala

publikováno: 9. 2. 2012 | Korandová

Naši žáci od 3. ročníku se zúčastnili zeměpisného pořadu o Quatemale od pelhřimovské firmy Pohodáři.

3. 2. 2012 Vymyslete a namalujte lince 112 logo.

publikováno: 3. 2. 2012 | Korandová

Žáci naší školy, informace je pro vás, stačí jen čmárat, kreslit. Bližší informace v příloze v soutěžích a na nástěnce ve škole.

31. 1. 2012 probíhá zápis do 1. tříd

publikováno: 31. 1. 2012 | Korandová

31. 1. 2012 probíhá na naší škole zápis do 1. tříd pro kalendářní rok 2012/2013. Žáci osmých ročníků netrpělivě čekají na své budoucí kamarády.

23. 1. - 27. 1. budou žákům rozdány přihlášky na SŠ + SOU + OU

publikováno: 6. 1. 2012 | Korandová

23. 1. - 27. 1. budou žákům rozdány přihlášky na SŠ + SOU + OU výchovnou poradkyní.

31. 1. 2012 budou žákům vydány výpisy z vysvědčení.

publikováno: 6. 1. 2012 | Korandová

31. 1. 2012 budou žákům vydány výpisy z vysvědčení. Žáci na 1. stupni končí vyučování po 4. vyučovací hodině a žáci na 2. stupni po 5. vyučovací hodině. Pololetní prázdniny budou 3. 2. 2012.

31. 1. 2012 se koná zápis dětí do 1. ročníku

publikováno: 6. 1. 2012 | Korandová

31. 1. 2012 se koná zápis dětí do 1. ročníku.Zapisují se děti narozené do 31. 8. 2006 včetně, mladší jen na žádost rodičů a to podmínečně. O jejich přijetí bude rozhodnuto později. Rodiče nebo zákonní zástupci se dostaví s dítětem a přinesou s sebou doklad o narození dítěte, kde je udáno i jeho rodné číslo. Dále doklad o trvalém bydlišti (občanský průkaz zákonného zástupce). Obvody naší školy jsou uvedeny zde na úřední desce a na úřední desce před školou.

21. 12. 2011 koncert Vánoční pohoda

publikováno: 20. 12. 2011 | Korandová

21. 12. 2011 koncert Vánoční pohoda se uskuteční na hale 2. stupně místo 4. vyučovací hodiny. Vstupenka 35 Kč.

22. 12. 2011 se konají besídky ve třídách

publikováno: 19. 12. 2011 | Korandová

Každá třída si připraví vánoční besídku ve své třídě. Kulturní program zajistí naše pěvecké sbory. Na l. stupni vystoupí 4. vyučovací hodinu, na 2. stupni 5. vyučovací hodinu. Pak žákům končí vyučování a půjdou na vánoční prázdniny. Užijte si je v plném zdraví.

15. 12. 2011 vyhlášení výsledků fotosoutěže „Podzimní a zimní Jindřichův Hradec na fotografiích“

publikováno: 16. 12. 2011 | Korandová

15. prosince se uskutečnilo vyhlášení výsledků fotosoutěže „Podzimní a zimní Jindřichův Hradec na fotografiích“. Veliký úspěch měli žáci 1.B. paní tř. uč. Mgr. Věry Slámové, kteří se umístili na 10. místě. Gratulujeme. Foto na záložce 6. 11. 2011 fotosoutěž 1. B. Za toto umístění žáci v úterý 20. prosince dostanou dárkovou tašku za výborné umístění.

19. 12. 2011 koncert na hale pro veřejnost od 16 hodin

publikováno: 13. 12. 2011 | Korandová

19. 12. 2011 uspořádají oba naše sbory koncert na hale pro veřejnost. Vystoupí sbor l. stupně pod vedením paní učitelky Procházkové a sbor 2. stupně Pěnice pod vedením paní učitelky Daňkové s doprovodem paní učitelky Satrapové. Písně doplní hrou na flétničky Mikuláš Baló a Jiří Fencl. Koncert je pro širokou veřejnost od 16 hodin.

15. 12. 2011 projekt Můj velký kamarád

publikováno: 12. 12. 2011 | Korandová

Budeme společně výtvarničit 9.A a 1.A.

11. 12. 2011 vystoupí náš pěvecký sbor v Políkně

publikováno: 9. 12. 2011 | Korandová

11. 12. 2011 vystoupí náš pěvecký sbor v Políkně při znovuotevření kaple Panny Marie. Paní učitelka Daňková a Satrapová připravily pásmo vánočních písní pro 22 žáků pěveckého sboru Pěnice.

8. 12. 2012 změna ceny stravného

publikováno: 8. 12. 2011 | Korandová

Změna ceny obědů: Ředitelství školy oznamuje, že vzhledem k předpokládanému zvýšení cen potravin, energií a služeb, dojde od 3. 1. 2012 k úpravě kalkulace finančních nákladů za obědy ve školní jídelně, a to takto: 1. kategorie žáků 7 – 10 let: 19,-- Kč. 2. kategorie žáků 11 – 14 let: 21,-- Kč. 3. kategorie žáků 15 a více let: 23,-- Kč 4. zaměstnanci školy a její důchodci: 23,-- Kč. 20. 12. 2011 bude zvýšena záloha na leden 2012.

6. 12. 2011 se koná SRPDŠ

publikováno: 1. 12. 2011 | Korandová

6. 12. 2011 se koná SRPDŠ od 16 do 18 hodin. Rodiče budou informování o chování a prospěchu svých dětí. Lístečky se čtvrtletní klasifikací mají žáci nalepené v žákovských knížkách.

5. 12. 2011 přijde Mikuláš

publikováno: 1. 12. 2011 | Korandová

5. 12. 2011 přijde Mikuláš na 1. stupeň. Do prvních tříd přijde na 2.vyučovací hodinu, do ostatních tříd přijde po velké přestávce. Děti, pozor, přijdou i čerti.

2. 12. 2011 navštívíme GVN

publikováno: 1. 12. 2011 | Korandová

2. 12. 2011 navštívíme GVN na Dnu otevřených dveří. Třídy osmé půjdou místo 3.a 4. vyučovací hodiny, třídy deváté místo 5. a 6. vyučovací hodiny.

1. 12. 2011 výstava k interaktivní výuce

publikováno: 1. 12. 2011 | Korandová

1. 12. 2011 probíhá na hale 1. stupně výstava k interaktivní výuce, jsou zde vystaveny hračky a pomůcky na vzdělávání od českých výrobců. www.rosacb.cz

SRPDŠ

publikováno: 27. 11. 2011 | Korandová

Sdružení rodičů dětí a přátel školy: Zástupci rodičů v SRPDŠ jsou voleni v každé třídě vždy na začátku školního roku. Schválený příspěvek SRPDŠ pro rok 2011/2012 činí 150,- Kč na žáka - kontakt pro zasílání dotazů, stížností či návrhů je kinst@seznam.cz

25. 11. 2011 proběhne fotografování na škole

publikováno: 24. 11. 2011 | Korandová

25. 11. 2011 proběhne fotografování na škole. Pro žáky l. stupně je fotograf připraven udělat zimní prostředí a fotografie v dárkovém provedení. Pro žáky druhého stupně je určeno fotografování na průkazky, bohužel ne na občanské průkazy.

15. 11. 2011 nabízíme morčata

publikováno: 15. 11. 2011 | Korandová

Dne 27. 10. 2011 se narodila našim zdatným morčatům malá morčata. Naše škola je nabízí k odběru. Hlaste se u paní učitelky Sekyrové, která celý zookoutek řídí.

30. 11. 2011 divadlo

publikováno: 14. 11. 2011 | Korandová

30. 11. 2011 se koná na Střelnici divadelní představení "Návštěva v pekle". Je určeno pro žáky 1. - 3. tříd, cena 40 Kč.

24. 11. 2011 pojedou žáci devátých tříd na výstavu

publikováno: 14. 11. 2011 | Korandová

24. 11. 2011 pojedou žáci devátých tříd na výstavu Vzdělání a řemeslo do Č. Budějovic. Proběhne zde autogramiáda známých sportovců, Mistrovství republiky v aranžování, workshop kresby, modelování, CNC techniky, kovářů a další ukázky pro další vzdělávání.

24. 11. 2011 proběhne fotografování

publikováno: 14. 11. 2011 | Korandová

24. 11. 2011 proběhne fotografování pro l. stupeň. Děti se mohou nechat vyfotografovat na dárkové foto. Pro žáky z vycházejících tříd je tu nabídka fotografování na průkazky.

10. 11. 2011 burza škol

publikováno: 8. 11. 2011 | Korandová

10. 11. 2011 půjdou žáci 9. A a 9.B na burzu škol, která se koná na Střelnici během 5. a 6. vyučovací hodiny. Žáci 8.AB půjdou během 3. a 4. vyučovací hodiny.

1. 11. 2011 putování za Bílou paní

publikováno: 31. 10. 2011 | Korandová

Na 1. 11. 2011 si připravili žáci devátých tříd pro své malé prvňáčky putování za Bílou paní. Začneme v 17 hodin a veselé zakončení bude v 19 hodin.

12. 10. 2011 se konalo SRPDŠ

publikováno: 24. 10. 2011 | Korandová

12. 10. 2011 se konalo SRPDŠ od 16 hodin. Proběhla volba orgánu SRPDŠ.

12. 10. 2011 film

publikováno: 24. 10. 2011 | Korandová

12. 10. 2011 se žáci 9.A,B a 8.A,B zúčastnili filmového představení Wintonovy děti. Líbilo se.

3. 10. 2011 přibyly další fotografie z výstavy ovoce

publikováno: 3. 10. 2011 | Korandová

3. 10. 2011 přibyly další fotografie z výstavy ovoce.

3. 10. 2011 Drakiáda

publikováno: 30. 9. 2011 | Korandová

3. 10. 2011 se koná nečekaně brzy Drakiáda. Děti z prvního stupně a žáci z devátých tříd odejdou od školy ve 14 hodin. Odpolední vyučování pro ně odpadá. Půjdeme pouštět draky na letiště a opečeme si buřta. Snad bude foukat. Návrat je plánovaný do 17 hodin.

19. 9. 2011 nás navštívila poslankyně Vlasta Bohdalová v doprovodu pana starosty Mrvky

publikováno: 26. 9. 2011 | Korandová

19. 9. 2011 nás navštívila poslankyně Vlasta Bohdalová, s panem starostou Mrvkou si prohlédli naši školu. Ta o prázdninách prošla nákladnou rekonstrukcí - provedla se výměna oken a zateplení s novou fasádou. Navštívili i hodinu chemie 8.A v téměř nové odborné učebně - foto v Jindřichohradeckém deníku 22. 9. 2011. Místostarosta Bohumil Komínek slíbil dodat naší škole nový nábytek do tří tříd.

23. 9. 2011 Den železnice

publikováno: 26. 9. 2011 | Korandová

23. 9. 2011 se 2. a 4. třídy zúčastnily Dnu železnice. Žáci navštívili výstavu k historii železnice, promítání pohádek v přistaveném vagónu a modely železnic v budově. V sobotu už se děti mohly samy v doprovodu rodičů zúčastnit velkého dne, kdy jel i historický parní vláček.

21. 9. 2011 změna plateb inkasa ve školní jídelně

publikováno: 21. 9. 2011 | Korandová

Důležité upozornění pro rodiče strávníků školní jídelny: Platební den pro inkasa je od září 2011 vždy 20. dne v měsíci. Změna je kvůlizavedení novému programu. Informuje vedoucí školní jídelny paní Alena Kuchařová.

20. 9. 2011 začíná výstava ovoce, zeleniny a květin ve spolupráci s 1. organizací ŠZS v J. Hradci

publikováno: 20. 9. 2011 | Korandová

V úterý 20. 9. začíná ve 14 hodin výstava slavnostní vernisáží. Nejprve vystoupí pěvecký sbor. Na instalaci výstavy se podílí i členové zahrádkářského svazu. Pan ing. Zahradník určí odrůdy ovoce a hlavně opět přinese velké množství svých odrůd jablek. Fotografie z výstavy se objevila v Jindřichohradeckém deníku 23. 9. 2011.

14. 9. 2011 sochařské sympozium

publikováno: 20. 9. 2011 | Korandová

14. 9. 2011 se konalo sochařské sympozium pořádané SUPŠ v Českém Krumlově na 1. ZŠ v J. Hradci. Záběry z tvorby našich žáků najdete v sekci "žáci".

1. 9. 2011 prohlášení k rozvrhům

publikováno: 1. 9. 2011 | Korandová

Nové rozvrhy budou na webu v krátké době. Zatím je máme na dveřích tříd.

1. 9. 2011 starosta přivítal prvňáčky

publikováno: 1. 9. 2011 | Korandová

1. 9. 2011 starosta města pan Mrvka slavnostně přivítal prvňáčky na hale prvního stupně. Velké slavnosti se zúčastnili učitelé, vedení školy, rodiče i prarodiče žáků, zástupci tisku a hlavně malí žáci. Podrobnosti najdete ve fotogalerii v projektu Můj velký kamarád.

1. 9. 2011 slavnostní zahájení nového školního roku

publikováno: 29. 8. 2011 | Korandová

1. 9. 2011 proběhne slavnostní zahájení nového školního roku. Pan ředitel Chocholouš a paní zástupkyně Maxová přivítají žáky prvních tříd a jejich rodiče.

Školní jídelna

publikováno: 29. 6. 2011 | Korandová

Školní jídelna mění způsob objednávání obědů, obědy se budou objednávat pomocí čipů. Aby Vaše dítě mohlo od září 2011 chodit na obědy, je nutné zakoupit nový čip. Cena čipu je 115,-. Čipy budou v prodeji v kanceláři školní jídelny již od úterý 28. 6. 2011, pak v srpnu od 22. 8. 2011 od 8 do 14 hod.

20.6. 2011 školní slavnost od 17 hod. na Střelnici

publikováno: 14. 6. 2011 | Korandová

20.6. 2011 pořádá naše škola školní slavnost od 17 hodin na Střelnici. Vystoupí žáci 1. stupně a nadaní žáci z 2. stupně, pěvecké sbory. Tradičně se rozloučíme se žáky 9. ročníků.

17. 6. 2011 divadlo "Vokův pes Vilém"

publikováno: 14. 6. 2011 | Korandová

17. 6. 2011 se 4. a 5. třídy zúčastní divadelního představení "Vokův pes Vilém". Koná se na hale od 9 hodin, vstupné 10 Kč.

15. 6. 2011 pořádá školní družina od 13 hodin tradiční pouť

publikováno: 14. 6. 2011 | Korandová

15. 6. 2011 pořádá školní družina pro děti z 1. stupně od 13 hodin tradiční pouť. Učitelkám z družiny budou v areálu školy pomáhat i starší žáci z druhého stupně. Přejme všem krásné počasí a hodně zážitků při hrách. Vedoucí Zdeňka Filáčková.

14. 6. 2011 slavnosti Slabikáře

publikováno: 14. 6. 2011 | Korandová

14. 6. 2011 se představí žáci 1. tříd na slavnostech Slabikáře.

14. 6. 2011 pořad o Gruzii

publikováno: 14. 6. 2011 | Korandová

14. 6. 2011 budou třídy 7. a 8. sledovat cestopisný pořad o Gruzii.

7. 6. 2011 informační schůzky pro rodiče budoucích 1. tříd

publikováno: 27. 5. 2011 | Korandová

7. 6. 2011 informační schůzky pro rodiče budoucích 1. tříd od 16 hodin připravily učitelky Slámová a Frejlachová.

7. 6. 2011 Energie pro budoucnost

publikováno: 27. 5. 2011 | Korandová

7. 6. 2011 se zúčastní besedy Energie pro budoucnost třída 8.A.

2. 6. 2011 Dětský den i pro 1. stupeň

publikováno: 27. 5. 2011 | Korandová

2. 6. 2011 "Dětský den", který pořádá město J. Hradec, bude i pro 1. stupeň.

1. 6. 2011 Den dětí

publikováno: 27. 5. 2011 | Korandová

1. 6. 2011 Den dětí na Tyršově stadiónu pro 4. - 9. ročníky. 1. - 3. ročníky budou mít svůj program.

6. 6. 2011 fotografování tříd

publikováno: 27. 5. 2011 | Korandová

6. 6. 2011 proběhne v náhradním termínu obvyklé fotografování tříd.

17. 5. 2011 otevření sportovního areálu

publikováno: 17. 5. 2011 | Korandová

17. 5. 2011 ve 14 hodin slavnostní otevření sportovního areálu v parku naší školy. Děkujeme sponzorům, kteří nám umožnili realizaci celého projektu. Ředitel školy.

31. 5. 2011 fotografování ve škole

publikováno: 10. 5. 2011 | Korandová

31. 5. proběhne fotografování žáků ve škole.

26. 5. 2011 Čína - říše mocného draka

publikováno: 10. 5. 2011 | Korandová

26. 5. 2011 se uskuteční pro naši školu na Střelnici enviromentální pořad Čína - říše mocného draka. Pro 2. stupeň od 8.15 a pro 4. a 5. třídy od 10 hodin. Vstupné 50 Kč.

24. 5. a 26. 5. 2011 naše děti půjdou na dopravní hřiště

publikováno: 10. 5. 2011 | Korandová

24. 5. - výuka pro 2.A proběhne od 8 hodin a pro 2.B od 10 hodin. 26. 5. - od 8 hodin 3.A a od 10 hodin 3.B, děti vezměte si sebou přilby.

23. 5. 2011 koncert nevidomého pěvce

publikováno: 10. 5. 2011 | Korandová

23. 5. 2011 se naši žáci zúčastní koncertu nevidomého pěvce v kapli sv. Maří Magdaleny. Od 9 hodin to budou 1.-3. třídy a od 10 hodin 6.-8. ročníky. Vstupenky 50 Kč.

5. 5. 2011 je pro všechny žáky zkráceno vyučování

publikováno: 28. 4. 2011 | Korandová

5. 5. 2011 je pro všechny žáky zkráceno vyučování - všichni končí po 5. vyučovací hodině.

2. 5. 2011 koncert ZUŠ

publikováno: 28. 4. 2011 | Korandová

2. 5. se zúčastní 1. stupeň propagačního koncertu ZUŠ v sálku. Od 8.15 to bude 1.A,B a 2.A. Od 9.30 pak 2.B a 4.A,B. Poslední část pro 3.A,B bude od 10.30. Vstupné se neplatí.

28. 4. 2011 se koná informační odpoledne pro rodiče od 16 do 18 hodin

publikováno: 8. 4. 2011 | Korandová

28. 4. 2011 se zúčastní žáci 8. a 9. tříd projektu

publikováno: 8. 4. 2011 | Korandová

28. 4. 2011 se zúčastní žáci 8. a 9. tříd projektu "Chemie v nás a kolem nás". Pořádá GVN J. Hradec. Projekt se uskuteční místo 3. - 5. vyučovací hodiny.

5. 4. a 12. 4. 2011 volba povolání pro 8.A a 8. B

publikováno: 8. 4. 2011 | Korandová

5. 4. 2011 se 8.B zúčastní přednášky a diskuse k volbě povolání na Úřadu práce J. Hradec. 12. 4. půjde 8.A.

6. 4. vernisáž výstavy Když je tma

publikováno: 7. 4. 2011 | Korandová

6. 4. 2011 proběhla v Hluboké nad Vltavou vernisáž výstavy Když je tma. Z naší školy navštívilo Alšovu jihočeskou galerii 42 žáků z 6.A a z osmých i devátých tříd, byli to hlavně žáci, kteří namalovali do projektu výkresy.

25. 3. 2011upozornění pro rodiče

publikováno: 26. 3. 2011 | Korandová

Žádáme rodiče, aby dohlédli se zvýšenou pozorností na pohyb svých dětí v době mimo školní výuku po Jindřichově Hradci, aby měli přehled o jejich cestě do školy a ze školy.

9. 3. - 25. 3. 2011 projekt k prevenci Kyberšikana

publikováno: 8. 3. 2011 | Korandová

9. 3. - 25. 3. 2011 proběhne projekt k prevenci Kyberšikana. Koná se vždy v učebně Fyziky. 9. 3. pro 3.A od 10 hod., pro 3.B od 10.50, 10. 3. pro 4.A od 10 hod., pro 4.B od 10.50, 11. 3. pro 5.A od 10 hod., pro 5.B od 10.50, 17. 3. pro 6.A od 10 hod., pro 6.B od 10.50, 23. 3. pro 7.A od 10 hod., pro 7.B od 10.50, 24. 3. pro 8.A od 10 hod., pro 8.B od 10.50, 25. 3. pro 9.A od 10 hod., pro 9.B od 10.50,

7. 3. 2011 hlasujte na webu pro nejhezčí výkresy

publikováno: 7. 3. 2011 | Korandová

Život se zvířaty je nová soutěž a všichni můžete přispět k vyhodnocení těch nejlepších. Milí spolužáci hlasujte na adrese www.skoly.cz, kde si otevřete záložku výtvarná soutěž. Hlasujte pro nejlepší výkresy.

4. 3. 2011 koncert Petra Přibyla "Dialogy s akordeonem"

publikováno: 28. 2. 2011 | Korandová

4. 3. 2011 se koná koncert Petra Přibyla "Dialogy s akordeonem". Koncert proběhne na halách - pro 1. stupeň od 8.30 a pro 2. stupeň od 10 hodin. Vstupné 20 Kč.

8. 3. 2011 Filmová a muzikálová hudba

publikováno: 28. 2. 2011 | Korandová

8. 3. 2011 se uskuteční koncert "Filmová a muzikálová hudba". Koncert proběhne na halách - pro 1. stupeň od 10 hodin, pro 2. stupeň od 11 hodin. Vstupné je 35 Kč.

11. 3. 2011 Pohádkové odpoledne pro vybrané žáky 3. tříd

publikováno: 28. 2. 2011 | Korandová

11. 3. 2011 se uskuteční Pohádkové odpoledne pro vybrané žáky 3. tříd.

4. 2. 2011 jarní prázdniny

publikováno: 1. 2. 2011 | Korandová

Jarní prázdniny navazují na pololetní 4. 2. 2011 a skončí 13. 2. 2011. Ve škole se uvidíme zase v pondělí 14. 2. 2011.

1. 2. 2011 přihlášky ke studiu na středních školách

publikováno: 1. 2. 2011 | Korandová

1. 2. 2011 žáci již dostali přihlášky ke studiu na středních školách. Zkontrolované přihlášky žáci odevzdají svým třídním učitelům. Zápisové lístky obdrží v březnu.

31. 1. 2011 rozdávání vysvědčení

publikováno: 30. 1. 2011 | Korandová

31. 1. 2011 proběhne rozdávání vysvědčení, na naší škole žáci dostanou od svých třídních učitelů výpisy. Na pololetní prázdniny si počkají tři dny.

13. 1. 2011 Pohodáři o Islandu

publikováno: 12. 1. 2011 | Korandová

13. 1. 2011 Pohodáři budou vyprávět své zážitky a promítat obrázky o Islandu. Žáci budou odcházet se svými třídními učiteli v 11 hodin ze školy, představení trvá do 12.30 hodin. Vstupné 50 Kč.

27. 1. 2011 zápis do prvních tříd

publikováno: 7. 1. 2011 | Korandová

27. 1. 2011 od 14 do 17.30 proběhne zápis do prvních tříd na motivy příběhů Z pařezové chaloupky. Podrobnosti vedle v sekci Projekty a na vývěsce školy.

Vánoční prázdniny

publikováno: 21. 12. 2010 | Korandová

Vánoční prázdniny jsou od čtvrtka 23. 12. 2010 do 2. 1. 2011. Do školy jdeme 3. 1. 2011.

22. 12. 2010 vánoční pořad Vánoční pohoda

publikováno: 1. 12. 2010 | Korandová

22. 12. 2010 se uskuteční vánoční pořad Vánoční pohoda. Na 1. stupni začíná od 8. 30 hodin, na 2. stupni od 10.30. Cena je 35 Kč. V ostatních hodinách proběhnou třídní besídky. Vyučování končí pro 1. stupeň po 4. vyučovací hodině a pro 2. stupeň po 5. vyučovací hodině.

21. 12. 2010 vystoupí pěvecký sbor

publikováno: 1. 12. 2010 | Korandová

21. 12. 2010 vystoupí pěvecký sbor na hale 1. stupně to bude 4. vyučovací hodinu a na hale 2. stupně pak 5. vyučovací hodinu. Ostatní hodiny probíhá výuka podle rozvrhu.

7. 12. 2010 schůzky SRPDŠ od 16 do 18 hodin

publikováno: 1. 12. 2010 | Korandová

7. 12. 2010 schůzky SRPDŠ proběhnou od 16 do 18 hodin.

6. 12. 2010 budou provedeny namátkové kontroly všech sbírek pomůcek

publikováno: 1. 12. 2010 | Korandová

Do té doby probíhá na škole fyzická inventura, kontrolují se opět místní seznamy v učebnách a kabinetech.

Mikulášská besídka na 1. stupni

publikováno: 1. 12. 2010 | Korandová

Mikulášská besídka na 1. stupni proběhne v pátek 3. 12. 2010. Bude mít stejný rozsah jako vloni.

8. 11. 2010 představení "Honza Nebojsa"

publikováno: 2. 11. 2010 | Korandová

8. 11. 2010 se 1.- 3. třídy zúčastní divadelního představení "Honza Nebojsa". Koná se na Střelnici od 10 hod. Cena 40 Kč.

1. 11. 2010 projekt Plus pro 4. a 5. ročníky

publikováno: 2. 11. 2010 | Korandová

V pondělí 1. 11. a v úterý 2. 11. se třídy 4. a 5. zúčastní naučného projektu mise Plus+, který pořádá E.ON.

4. 11. 2010 Burza škol

publikováno: 26. 10. 2010 | Korandová

4. 11. 2010 proběhne pro žáky 8. a 9. tříd Burza škol. Koná se na Střelnici a v Minoritském klášteře ve Štítného ulici. Naši žáci tam půjdou se svými učiteli místo 5. a 6. vyučovací hodiny.

26. 10. 2010 kroužky na naší škole

publikováno: 26. 10. 2010 | Korandová

Nabízené kroužky 1. st. – taneční M. Kovácsová, výtvarný M. Coufalová, sportovní Z. Filáčková, vaření R. Fidlerová, přírodovědný M. Sekyrová, sborový zpěv A. Procházková, estetický J. Frejková, 2. st. – multimediální K. Sláma, environmentální L. Chocholouš, psaní všemi deseti R. Korandová, zdravotnický P. Gruberová.

27. 10. - 29. 10. 2010 podzimní prázdniny

publikováno: 26. 10. 2010 | Korandová

27. 10. - 29. 10. 2010 jsou pro žáky podzimní prázdniny.

13. 10. 2010 Drakiáda

publikováno: 11. 10. 2010 | Korandová

13. 10. 2010 se koná Drakiáda. Žáci 1. ročníku spolu se svými velkými kamarády z 9. ročníků uskuteční již druhou společnou akci. Pouštění draků bude i pro ostatní žáky školy. Po úspěšném letu si každý bude moci opéci buřta.

19. - 20. 10. 2010 výstava ovoce a zeleniny

publikováno: 8. 10. 2010 | Korandová

19. - 20. 10. 2010 se koná výstava ovoce a zeleniny. Výstava bude na hale 2. stupně. Žáci, kteří mohou přinést vypěstovanou zeleninu nebo ovoce od svých rodičů i prarodičů, se domluví s garanty akce. Vítané jsou tradiční i netradiční a exotické druhy, zajímavé tvary. Všechny příspěvky na výstavu přineste v sáčku s popisem druhu a jménem pěstitele, odevzdávejte je paní učitelce Cypriánové v pátek 15. 10. a v pondělí 18. 10. v pavilonu dílen. Výstava začíná koncertem našeho pěveckého sboru ve 14 hodin. Návštěvníci mohou celé odpoledne ochutnávat speciality z brambor. Výstava bude pro veřejnost otevřena do 15.15 ve středu 20. 10.

15. 10. 2010 Komunální volby a průběh vyučování

publikováno: 4. 10. 2010 | Korandová

15. 10. 2010 začínají Komunální volby. Vyučování bude na 2. stupni z provozních důvodů zkráceno, končí po 4. vyučovací hodině. Žáci odejdou hned na oběd. Družiny půjdou na oběd až ve 12. 15 hod.

11. 10. 2010 schůzky SRPDŠ

publikováno: 4. 10. 2010 | Korandová

11. 10. 2010 v 16 hodin jsou pozváni rodiče a přátelé školy na schůzky SRPDŠ.

30. 9. 2010 Vzdělání a řemeslo

publikováno: 25. 9. 2010 | Korandová

Ve čtvrtek 30. 9. 2010 navštíví žáci 9.A a 9.B výstavu Vzdělání a řemeslo v Českých Budějovicích.

27. 9. 2010 Kořeny lidstva až ke sv. Václavu

publikováno: 22. 9. 2010 | Korandová

Žáci 2. až 8. ročníků se připravují na státní svátek 28. září projektem Kořeny lidstva až ke sv. Václavu. Žáci 1. a 9. tříd se budou seznamovat při projektu Můj velký kamarád.

16. 9. 2010 se představí umělecká škola z Č. Krumlova

publikováno: 8. 9. 2010 | Korandová

Ve čtvrtek 16. 9. 2010 od 12 hodin se žákům 9. tříd v učebně fyziky představí Střední uměleckoprůmyslová škola Anežky České z Českého Krumlova.

7. 9. 2010 nová učebna je už funkční

publikováno: 8. 9. 2010 | Korandová

Nová učebna F- Ch je už funkční, firma odstranila reklamační závady a učitelé i žáci ji už plně využívají.

2. 9. 2010 nová učebna fyziky a chemie

publikováno: 2. 9. 2010 | Korandová

Přes prázdniny byla vybudována nová učebna fyziky a chemie a zcela přebudován kabinet chemie. K žákovským pokusům bude určena laboratoř. K dokončení chybí ještě několik maličkostí a budeme moci učit v krásné nové třídě. Zatím žádáme žáky, aby učebnou neprocházeli.

Začátek nového školní roku

publikováno: 1. 9. 2010 | Korandová

1. 9. 2010 byl slavnostně zahájen školní rok 2010/2011.Přivítání prvňáčků proběhlo před zraky rodičů a tisku. Za MěÚ byl přítomen ing. Karel Přibyl. Ředitel školy uvítal nastupující školáčky na zaplněné hale I. pavilonu. Děti si prohlédly se svými velkými kamarády z 9. ročníku vyzdobené třídy a svá pracovní místa.

1. září 2010

publikováno: 29. 8. 2010 | Korandová

1. září přivítáme nové žáky prvních tříd. Někteří obětaví deváťáci je uvítají projektem Můj velký kamarád. Ještě máme pár hodin prázdnin, prožijte je co nejlépe.

28. 6. 2010 končí vyučování na naší škole

publikováno: 27. 6. 2010 | Korandová

28. 6. 2010 končí vyučování na naší škole. Na naší škole se opravují střechy a připravuje se kompletní rekonstrukce chemickofyzikální učebny. Tak ředitel využil možnosti a na poslední dva dny v červnu žákům udělil ředitelské volno. Zítra si jdou všichni žáci pro závěrečné vysvědčení. Hezké a dlouhé prázdniny.

17. 6. 2010 keramické sympozium

publikováno: 17. 6. 2010 | Korandová

Od 17. 6. 2010 jsou na hale naší školy vystaveny kamenné a keramické plastiky ze sympozia 10. 6. Výstavka je putovní a bude u nás do úterý 22. 6. 2010.

15. 6. 2010 odměna pro nejlepší naše žáky

publikováno: 15. 6. 2010 | Korandová

Dnes jedou nejlepší naši žáci do multikina v Českých Budějovicích. Odměněni byli všichni, kteří významným způsobem reprezentovali naši školu na různých soutěžích a výborní studenti. Žáci se mohli rozhodnout a vybrat si film: Avatar, Alenka v říši divů anebo 3Dfilm Jak vycvičit draka. Všichni se dohodli na filmu Jak vycvičit draka. Film se líbil, protože součástí bylo zapůjčení aktivních brýlí.

17. 6. 2010 Školní akademie od 17 hodin

publikováno: 4. 6. 2010 | Korandová

17. 6. 2010 proběhne na Střelnici školní akademie od 17 hodin. Sraz s účinkujícími dětmi v 16.30 - 16.40 před Střelnicí (společně odejdeme do šaten nebo do sálu. Všichni rodiče dostanou pozvánku. Učinkující děti se budou prokazovat návratkou.

20. 6. 2010 přijdou se k nám podívat děti z MŠ

publikováno: 4. 6. 2010 | Korandová

20. 6. 2010 přijdou se k nám podívat děti z MŠ. Navštíví naše první třídy.

9. 6. 2010 schůzky pro rodiče budoucích prvňáčků

publikováno: 28. 5. 2010 | Korandová

9. 6. 2010 proběhnou informační schůzky pro rodiče budoucích prvňáčků od 16 hodin. Připravily budoucí učitelky 1. tříd Jaroslava Váňová a Stanislava Urmanová.

8. 6. 2010 Dravci

publikováno: 28. 5. 2010 | Korandová

Na Tyršově stadionu bude připraven environmentální pořad Dravci. Žáci prvního stupně mají začátek v 10 hodin a druhého stupně v 11 hodin. Vstupné 25 Kč.

1. 6. 2010 Mezinárodní den dětí

publikováno: 28. 5. 2010 | Korandová

Mezinárodní den dětí oslavíme hlavně sportováním. Pro 1.-3. třídy si připravují třídní učitelé den plný překvapení a her. Žáci všech ostatních tříd budou celý den sportovat na Tyršově stadionu. Družstva konkurenčních tříd budou soupeřit v kopané, volejbalu, přehazované a ve vybíjené.

24. 5. - 26. 5. 2010 se koná projekt Den zdraví.

publikováno: 24. 5. 2010 | Korandová

Připravují jej učitelé s žáky 7. a 9. ročníků pro žáky mladší - pro 6. a 8. ročník. Na 1. stupni si projekt připravují učitelé sami.

24. 5. - 25. 5. 2010 proběhne školní projekt Zdraví.

publikováno: 11. 5. 2010 | Korandová

27. 5. naučná stezka Jindřišským údolím

publikováno: 11. 5. 2010 | Korandová

27. 5. 2010 se vydá 7.B v rámci občanské výchovy Jindřšským údolím.

20. 5. 2010 naučná stezka Jindřšským údolím

publikováno: 11. 5. 2010 | Korandová

20. 5. 2010 se vydá 7.A v rámci občanské výchovy Jindřšským údolím.

19. 5. 2010 beseda o prevenci zubního kazu

publikováno: 11. 5. 2010 | Korandová

19. 5. 2010 se koná beseda o prevenci zubního kazu: 8.B druhou vyučovací hodinu a 8.A třetí vyučovací hodinu.

13. 5. 2010 preventivní dny na železnici pro 8. ročník.

publikováno: 4. 5. 2010 | Korandová

13. 5. 2010 se zúčastní 8.A v 8 hodin a 8.B v 9 hodin preventivního dne na železnici pro 8. ročník.

12. 5. 2010 preventivní dny na železnici pro 9. ročník

publikováno: 4. 5. 2010 | Korandová

12. 5. 2010 se zúčastní 9.A v 9 hodin a 9.B v 10 hodin preventivního dne na železnici pro 9. ročník.

10. 5. 2010 jazzový koncert pro 8. a 9. ročníky

publikováno: 4. 5. 2010 | Korandová

10. 5. 2010 se koná na Střelnici od 10 hodin jazzový koncert pro 8. a 9. ročníky. Vstupné 45 Kč.

5. 5. 2010 dějepisná exkurze do Kutné Hory

publikováno: 4. 5. 2010 | Korandová

5. 5. 2010 se koná dějepisná exkurze do Kutné Hory. Žáci 7.A a 7.B poznají historii města Kutná Hora a kostnice v Sedlci.

Podpořte naši školu v hlasování o rekonstrukci počítačové učebny, každý svým emailem

publikováno: 3. 5. 2010 | Korandová

na stránkách http://soutez.cezregionum.cz/srv/www/content/pub/cs/oranzova-ucebna/?pg=6®ion=jihocesky

27. 4. 2010 projekt GVN Záchrana kořenů evropské kultury

publikováno: 22. 4. 2010 | Korandová

27. 4. 2010 se zúčastní žáci 7. a 9. ročníku projektu GVN J. Hradec Záchrana kořenů evropské kultury.

27. 4. 2010 se budou žáci 8.B připravovat na budoucí povolání

publikováno: 22. 4. 2010 | Korandová

27. 4. 2010 se budou žáci 8.B připravovat na budoucí povolání, navštíví Úřad práce od 10 do 12 hodin.

20. 4. 2010 se budou žáci 8.A připravovat na budoucí povolání

publikováno: 22. 4. 2010 | Korandová

20. 4. 2010 se budou žáci 8.A připravovat na budoucí povolání, navštíví Úřad práce od 10 do 12 hodin.

29. 4. 2010 se konají schůzky s rodiči

publikováno: 22. 4. 2010 | Korandová

Rodiče budou informování o prospěchu a chování svých dětí ve čtvrtek od 16 hodin.

19. 4. 2010 přednáška o putování po Rumunsku

publikováno: 22. 4. 2010 | Korandová

19. 4. 2010 proběhla přednáška o putování po Rumunsku pro žáky 8. 9. ročníků.

8. 4. 2010 pořad Hvězdy popmusic

publikováno: 30. 3. 2010 | Korandová

8. 4. 2010 se uskuteční pořad Hvězdy pop-music na Střelnici. Pořad je určen pro žáky 6. - 9. tříd, začne v 8.30, vstup je 40 Kč.

1. 4. a 2. 4. 2010 Velikonoční prázdniny

publikováno: 30. 3. 2010 | Korandová

1. 4. a 2. 4. jsou 2010 Velikonoční prázdniny.

31. 3. 2010 výtvarný projekt Ve zvířecí kůži

publikováno: 30. 3. 2010 | Korandová

31. 3. 2010 bude uzavřen výtvarný projekt Ve zvířecí kůži vernisáží výstavy v Hluboké nad Vltavou. Celá třída 6.A, větší část třídy 7.B a několik žáků z 8. a 9. ročníku pojedou za odměnu na výlet, kde se účastní vernisáže, prohlídky ZOO a loveckého zámečku.

18. 3. 2010 Matematická soutěž Klokan

publikováno: 4. 3. 2010 | Korandová

18. 3. 2010 se bude konat na naší škole matematická soutěž Klokan. Zda bude soutěž pro všechny žáky se ještě projednává. Předpokládáme, že se budou moci zúčastnit pouze žáci, kteří mají chuť soutěžit a trochu potrápit své závity.

16. 3. 2010 výchovný koncert pro 1. -3. třídy

publikováno: 1. 3. 2010 | Korandová

16. 3. 2010 se uskuteční výchovný koncert pro 1. -3. třídy. Koncert se koná v kapli Maří Magdalény od 9 hodin. Vstupné 50 Kč.

5. 3. 2010 beseda s Policií ČR v rámci prevence patologických jevů

publikováno: 1. 3. 2010 | Korandová

5. 3. 2010 se uskuteční beseda s Policií ČR v rámci prevence patologických jevů. Pro 9.A bude 2. vyučovací hodinu a pro 9.B 3. vyučovací hodinu.

16. 2. 2010 ukázka výcviku psů

publikováno: 8. 2. 2010 | Korandová

16. 2. 2010 ukázka výcviku psů je určena pro žáky 1. - 3. ročníku.

28. 1. 2010 zápis

publikováno: 3. 2. 2010 | Korandová

Na naši školu bylo zapsáno 53 žáků. Na jednoho ještě čekáme, až se uzdraví, pak možná bude zapsán i poslední žáček do budoucích prvních tříd pro školní rok 2010/2011.

2. 2. 2010 agentura Pohodáři

publikováno: 27. 1. 2010 | Korandová

2. 2. 2010 uvádí agentura Pohodáři z Pelhřimova svoje putování po světě. Na zážitkové povídání pana Dufka a Kratochvíla půjdou všichni žáci od 4. tříd hned první vyučovací hodinu. Téma dnešního výletu je Indonésie, ostrovy Bali a Java. Vstupné 50 Kč, koná se na Střelnici.

28. 1. 2010 končí l. pololetí školního roku

publikováno: 27. 1. 2010 | Korandová

28. 1. 2010 končí l. pololetí školního roku a rozdává se vysvědčení. Na prvním stupni bude rozdáno do konce 4. vyučovací hodiny a na druhém v průběhu 5. vyučovací hodiny. V pátek přejeme všem školákům krátké pololetní prázdniny. V pondělí zase s čistým štítem začneme 2. pololetí.

28. 1. 2010 proběhne od 14 do 17.30 zápis žáků do 1. tříd.

publikováno: 11. 1. 2010 | Korandová

28. 1. 2010 proběhne od 14 do 17.30 zápis žáků do 1. tříd. Rodiče vyplní žádost o přijetí na ZŠ. Pokud budou rodiče žádat o odložení školní docházky, budou uvědoměni o dalším postupu. Přijatým žákům bude vydáno rozhodnutí o přijetí, ostatním bude odesláno poštou. Podrobnosti naleznete na vývěsce před školou a v sekci Vzdělávání - ŠVP. Letošní zápis bude v duchu Millerova Krtečka.

15. 1. 2010 koncert Petra Přibyla

publikováno: 5. 1. 2010 | Korandová

15. 1. 2010 se bude konat koncert Petra Přibyla a jeho kolegů. Koncert proběhne na hale 1. stupně od 8.30 a na hale 2. stupně od 10 hodin. Vstupné je 20 Kč.

16. 1. 2010 lyžařský výcvik

publikováno: 5. 1. 2010 | Korandová

16. 1. 2010 až 22. 1. 2010 proběhne lyžařský výcvik 7. tříd. Žáci, kteří se nezúčastní, se budou učit podle rozvrhu 6.A a 6.B.

Soutěž psaní všemi deseti

publikováno: 4. 1. 2010 | Korandová

Přátelé rychlého psaní na PC v programu Zaviačič si mohou zasoutěžit ve školním kole. První část proběhne pro nejrychleji přihlášené v úterý 5. 1. od 14 do 14.20. Druhá část ve středu 6. 1. od 14.30 do 14.50 hodin. Nejlepší 3 žáci postoupí do okresního kola, to se koná na SEŠ v J. Hradci 15. 1. 2010.

15. 1. 2010 bude okresní kolo Psaní všemi deseti

publikováno: 10. 12. 2009 | Korandová

15. 1. 2010 bude okresní kolo Psaní všemi deseti. Nadějní talenti trénujte doma Zaviačiče. Bližší informace zítra 15. 12. odpoledne ve 14 hodin v učebně Informatika 1. Trénink začíná pro přihlášené 15. 12. od 7 hodin. Přihlášky u R. Korandové. Školní kolo bude vypsané po Vánocích.

Ředitelské volno od 10. 12. do 14. 12. 2009 včetně

publikováno: 9. 12. 2009 | Korandová

Ředitelství školy na základě doporučení hygienické stanice vyhlašuje ředitelské volno od čtvrtka 10. 12. do pondělí 14. 12. 2009 včetně. Žáci se začnou učit v úterý 15. 12. 2009 řádně podle rozvrhu. Nemocnost žáků je 34%. Schůzky SRPDŠ proběhnou podle plánu. Formuláře OČR si můžete vyzvednout ve škole.

8. 12. 2009 školní kolo Mezi paragrafy

publikováno: 8. 12. 2009 | Korandová

8. 12. 2009 proběhlo školní kolo soutěže "Mezi paragrafy". Soutěžili žáci 8. ročníků. Ve středu 15. 12. proběhne soutěž mezi školami.

Rušíme všechny veřejné akce

publikováno: 7. 12. 2009 | Korandová

7. 12. 2009 Z důvodu chřipky a zvýšené nemocnosti žáků naší školy se v prosinci ruší všechny veřejné akce.

22.12. 2009 kulturní den pro žáky

publikováno: 30. 11. 2009 | Korandová

22.12. 2009 kulturní den pro žáky: 1.-3. třídy půjdou do kina na Dobu ledovou za 40 Kč. 4.-6. ročníky půjdou na koncert v kapli Maří Magdaleny a po velké přestávce budou mít besídku. 7.-9. ročníky začnou besídkou a na vánoční koncert půjdou v 10 hodin. Koncert je za 50 Kč.

21. 12. 2009 večerní představení pro rodiče od 17 hodin na Střelnici

publikováno: 30. 11. 2009 | Korandová

21. 12. 2009 se koná večerní představení pro rodiče od 17 hodin na Střelnici. Zkouška proběhne během dopoledne. Zkouška končí pro 1. stupeň v 11.30 a pro 2. stupeň ve 12.30. Odpolední vyučování odpadá.

16. 12. 2009 soutěž Cesta mezi paragrafy

publikováno: 30. 11. 2009 | Korandová

16. 12. 2009 proběhne pro 8. třídy soutěž Cesta mezi paragrafy.

10. 12. 2009 schůzky SRPDŠ

publikováno: 30. 11. 2009 | Korandová

10. 12. 2009 se konají schůzky SRPDŠ od 16 do 18 hodin.

7. 12. 2009 divadelní představení Vánoční kouzlo

publikováno: 30. 11. 2009 | Korandová

7. 12. 2009 se zúčastní žáci 1. - 3. ročníku divadelního představení Vánoční kouzlo. Bude na Střelnici od 8.30 za 40 Kč.

Dnes 25. 11. 2009 hořelo na naší škole

publikováno: 25. 11. 2009 | Korandová

Dnes 25. 11. 2009 hořelo na naší škole... naštěstí to byl jen cvičný poplach. Žáci spořádaně bez paniky opustili školu a čekali na zásah Hasičů. Ti to mají k nám velice blízko, přijeli brzy za houkání sirény a nacvičili evakuaci 2 žáků, kteří se zdrželi ve fyzice.

12. 11. 2009 fotografování

publikováno: 2. 11. 2009 | Korandová

12. 11. 2009 se mohou žáci nechat vyfotografovat na vánoční nebo průkazkové fotografie. Cena průkazkových fotografií je 35 Kč.

2. 11. 2009 Pirátská pohádka

publikováno: 2. 11. 2009 | Korandová

V pondělí se 1.-4. třídy zúčastní divadelního představení "Pirátská pohádka". Vstupné 40 Kč.

20. 10. a 21. 10. 2009 Výstava ovoce a zeleniny

publikováno: 19. 10. 2009 | Korandová

V úterý od 14 hodin a ve středu do 15 hodin bude probíhat výstava ovoce a zeleniny na hale naší školy. Výstavu zajišťují žáci 8. a 9. ročníku spolu s učitelkami přírodopisu - Petrou Zíkovou a Petrou Gruberovou. Těšíme se na hojnou účast i z řad veřejnosti.

1. 10. 2009 exkurze do Prahy

publikováno: 30. 9. 2009 | Korandová

1. 10. 2009 se koná exkurze do Prahy pro 5.AB.

1. 10. 2009 exkurze k volbě povolání do Českých Budějovic

publikováno: 30. 9. 2009 | Korandová

1. 10. 2009 se koná exkurze k volbě povolání do Českých Budějovic pro žáky 9AB. Odjezd v 8 hodin.

29. 9. 2009 O největší chapadlo chobotnice

publikováno: 29. 9. 2009 | Korandová

Naše družstvo obsadilo v boji o nejdelší chapadlo chobotnice z PET lahví 3. místo.

25. 9. 2009 keramické sympozium

publikováno: 26. 9. 2009 | Korandová

V pátek se výtvarně zdatní žáci z devátých tříd zúčastnili keramického sympózia. Studenti Střední umělecké školy Anežky české v Českém Krumlově připravili v areálu naší ZUŠ hlínu na modelování a pomáhali odbornou radou při tvoření. Více v sekci projekty.

29.9. 2009 vyvrcholí Ekosoutěž sběr PET lahví

publikováno: 23. 9. 2009 | Korandová

29.9. 2009 vyvrcholí Ekosoutěž sběr PET lahví. Noste PET lahve žákům žákům 8.B - zejména Kristýně Šilhartové a Míše Chyškové, Nikole Waníkové.

21. 10. 2009 výstava ovoce a zeleniny

publikováno: 23. 9. 2009 | Korandová

21. 10. 2009 uspořádají žáci 8.AB a 9.AB výstavu ovoce a zeleniny na hale druhého stupně. Každý kousek bude mít místo pěstování a jméno pěstitele. Odpoledne bude vyhodnoceno Jablko roku. Každý výpěstek je vítaný.

23. 9. 2009 Drakiáda

publikováno: 23. 9. 2009 | Korandová

23. 9. 2009 probíhá Drakiáda. Sejdeme se u školy do 14.45 a v 15 hodin odcházíme na Letiště. Na letišti budou žáci 9.AB pouštět s prvňáčky draky a jiné létající příšerky. Na závěr si může každý opéci přineseného buřta.

1. 9. 2009 slavnostní zahájení školního roku 2009/2010

publikováno: 1. 9. 2009 | Korandová

Školní rok slavnostně zahájil nový pan ředitel Mgr. Ladislav Chocholouš. Přivítal malé prvňáčky i jejich rodiče. Žáci 9.B a 9.A se podíleli na uvítání svých malých kamarádů a zahájili velký celoroční projekt - Můj velký kamarád. Foto přiloženo v sekci Projekty. Do prvních tříd je zapsáno 51 žáků. Třídní učitelka 1.A je Marie Sekyrová, třídní učitelka 1.B je Andrea Janíčková. Přejeme všem hezké zážitky z prvních i dalších dnů ve škole.

22. 6. 2009 projekt Fotografie pro 9.A

publikováno: 8. 6. 2009 | Korandová

V Národním muzeu fotografie v Jindřichově Hradci mají pro žáky připravený kurz fotografování, který probíhá od 8. 30 do odpoledních hodin. Na oběd bude pouze 1/2 hodinová přestávka. Každý žák zaplatí 40 Kč.Seminář určený pro základní školy (2. stupeň) a střední školy se uskuteční v prostorách Národního muzea fotografie a v historickém centru města Jindřichův Hradec, na hradu a zámku. Program začíná poznáváním základních principů, na kterých fotografie funguje a krátkou exkurzí do historie fotografie. Následující blok bude věnovaný názorným ukázkám a radám, jak vyfotografovat dobrý snímek. Po seznámení s fotoaparáty značky Olympus, které si mohou děti zapůjčit, se vypravíme na vycházku na nedaleký zámek. Zde se uskuteční hravá fotografická soutěž, později budou mít děti čas fotografovat podle vlastní fantazie. Po ukončení této části bude mít třída půlhodinovou přestávku, kterou může využít na nákup občerstvení nebo suvenýrů. Seminář skončí vyhodnocením vzniklých fotografií při závěrečné prezentaci v Národním muzeu fotografie. Třída si odveze vypálené CD s vlastními fotografiemi.

29. 6. 2009 cvičení v přírodě

publikováno: 8. 6. 2009 | Korandová

V pondělí 29. 6. 2009 proběhne cvičení v přírodě s praktickým nácvikem ochrany proti škodlivým látkám. Každá třída půjde se svým třídním učitelem plnit úkoly z BOZP. Oblíbené jsou nácviky evakuace, obvazové techniky i nácvik nasazování ochranných masek.

15. 6. 2009 se koná školní slavnost

publikováno: 8. 6. 2009 | Korandová

Školní slavnost proběhne dne 15. 6. od 17 hodin v DDM. Sraz s účinkujícími dětmi a dětmi, které budou oceněny v 16.30 - 16.40 před DDM (pak bude společný odchod do šaten nebo do sálu). Zkouška proběhne 15. 6. od 9 hodin, po zkoušce pokračuje výuka podle rozvrhu. Zváni jsou všichni rodiče, prarodiče našich žáků a přátelé naší školy.

2. 6. 2009 Informační schůzky pro rodiče

publikováno: 8. 6. 2009 | Korandová

Informační schůzky pro rodiče se konají 2. 6. 209 od 16 do 18 hodin. V 1. třídách proběhne Slavnost slabikáře před schůzkami.

12. 5. 2009 vyhráli naši žáci vše v dopravní soutěži

publikováno: 15. 5. 2009 | Korandová

Více informací v kolonce Soutěže. Gratulujeme

12. 5. 2009 vyhráli naši žáci vše v dopravní soutěži

publikováno: 15. 5. 2009 | Korandová

Více informací v kolonce Soutěže. Gratulujeme

19. 3. 2009 proběhla matematická soutěž Klokan

publikováno: 25. 3. 2009 | Korandová

Bližší informace a výsledkové listiny budou postupně umístěny v záložce Soutěže.

5. 2. 2009 zeměpisný pořad o Finsku

publikováno: 29. 1. 2009 | Korandová

Žáci druhého stupně a pátých tříd půjdou na zeměpisný pořad o Finsku od agentury Pohoda Pelhřimov. Začátek v 8.15 na Střelnici. Vstupné 50 Kč.

29. 1. 2009 Vydávání vysvědčení

publikováno: 23. 1. 2009 | Korandová

Vysvědčení dostanou žáci 1. - 5. tříd čtvrtou vyučovací hodinu a žáci 2. stupně pátou vyučovací hodinu. V pátek mají všichni žáci pololetní prázdniny.

29. 1. 2009 Zápis do prvních tříd

publikováno: 23. 1. 2009 | Korandová

Na naší škole proběhne zápis do prvních tříd ve čtvrtek 29. 1. 2009 od 14 do 17.30 hod. Letošní téma připravené osmými ročníky a učitelkami je "Ferda cvičí mraveniště". Za vydatné pomoci brouků a berušek z 8. tříd si budoucí prvňáčci na čtyřech stanovištích vyzkouší svou paměť, poznávání písmenek, číslic i pohybové dovednosti. Provázet je bude "Ferdův záznamníček", který si spolu s malými dárky odnesou domů.

17. 12. 2008 soutěž Psaní všemi deseti na klávesnici PC

publikováno: 17. 12. 2008 | Korandová

Dnes zvítězila naše žákyně 7. A Dominika Fidlerová v talentové soutěži "Psaní všemi deseti" v programu pana Zaviačiče. Na této adrese můžete sledovat, jak je výhra naší Dominiky aktuální v umístění mezi dětmi celé republiky.http://www.zav.cz/avs/resultlist.php?type=talents&category=Z

17. 12. 2008 soutěž Mezi paragrafy

publikováno: 17. 12. 2008 | Korandová

Dnes proběhla soutěž hradeckých škol Mezi paragrafy. Žáci našich 8. tříd vybojovali 2. místo.

19. 12. 2008 Vánoční besídky

publikováno: 27. 11. 2008 | Korandová

Poslední den školy před Vánocemi budou na naší škole vánoční besídky. Vše začne 3. vyučovací hodinu. Pro žáky 1.stupně bude zpívání na hale, 4. vyučovací hodinu se bude zpívat na hale 2. stupně. Po zpívání budou mít třídy podle svého zájmu besídky se svými třídními učiteli. Pak už se budete jen těšit na Vánoce.

6. 12. 2008 Psaní všemi deseti

publikováno: 27. 11. 2008 | Korandová

Do soutěže psaní všemi deseti na klávesnici PC se může přihlásit každý žák naší školy, který si vyzkoušel program ATF nebo www.zav.cz. Pokud budete zkoušet programy poprvé, dávejte si záležet na přesnosti bez překlepů, je to důležitější než rychlost. Přihlášení žáci budou soutěžit v poledních a odpoledních hodinách příštího týdne. Nejlepší 3 žáci postoupí do okresního kola, které se koná na Obchodní akademii TGM v J. Hradci.

6. 12. 2008 Mikuláš

publikováno: 27. 11. 2008 | Korandová

Mikuláš a čerti s andělem budou mít 6. 12. setkání s 1.A a 1.B. Během dopoledne navštíví i ostatní třídy prvního stupně.

20. 11. 2008 Festart

publikováno: 20. 11. 2008 | Korandová

Žáci naší školy se zúčastnili Festartu. Nejúspěšnější žáci a žákyně: Nikola Šarlingrová z 9.B, 1. místo v kategorii hudba/ jednotlivec. Josef Vopava z 8.B, 2. místo v kategorii výtvarno/ malba Bohumír Plachý z loňské 9.B, 2. místo v kategorii barevná fotografie Denisa Štrejbarová z 9.B, 3. místo v kategorii výtvarno/ malba Tereza Pospíšilová z 9.A, 3. místo v kategorii výtvarno/ kresba

20. 11. 2008 se konají Schůzky rodičů

publikováno: 20. 11. 2008 | Korandová

Rodiče jsou pozváni na začátek v 16 hodin. Projev bude mít ředitel školy a předseda SR.

10. 10. 2008 Humanitární pomoc dětem do Nikaragui

publikováno: 12. 10. 2008 | Korandová

Letos naši žáci sbírali drobné dárky pro děti do Nikaragui.

14. 10. 2008 Keltská růže

publikováno: 1. 10. 2008 | Korandová

Žáci 6. a 5. tříd se zúčastní výchovného pořadu "Keltská růže", pořad proběhne v kině na Střelnici. Vstupenka 25 Kč.

17. 10. 2008 Festart

publikováno: 1. 10. 2008 | Korandová

GVN J. Hradec po dvou letech opět láká svou soutěží Festart všechny mladé lidi, kteří chtějí prokázat, že umí něco vytvořit. Uzávěrka přijímání děl je již 17. 10. 2008!

17. 9. 2008 Burza škol

publikováno: 17. 9. 2008 | Korandová

Žáci 9.A a 9.B odjeli na přehlídku středních a vysokých škol,která se koná na Výstavišti v Českých Budějovicích.

17. 9. 2008 Spirit of Afrika

publikováno: 17. 9. 2008 | Korandová

Žáci z 5. až 8. tříd se zúčastní vystoupení taneční a hudební skupiny ze School of Arts v Zimbabwe. Pořad začíná v 10 hodin na Střelnici a je za 30 Kč.

1. 9. 2008

publikováno: 27. 8. 2008 | Korandová

Začíná škola.

27. 6. 2008 rozdávání vysvědčení

publikováno: 28. 6. 2008 | Korandová

a hurá na prázdniny.

12. 6. 2008 odměna pro nejlepší žáky

publikováno: 11. 6. 2008 | Korandová

Ve čtvrtek pojedou z každé třídy nejlepší žáci za odměnu do multikina v Českých Budějovicích.

4. 6. 2008 Informační odpoledne pro rodiče

publikováno: 4. 6. 2008 | Korandová

Informační odpoledne pro rodiče se koná od 16 do 18 hodin.

28. 5. 2008 NAFEST

publikováno: 21. 5. 2008 | Korandová

Od středy do pátka budou žáci 8. A a někteří z 9. B v projektu NAFEST.

27. 5. 2008

publikováno: 21. 5. 2008 | Korandová

V úterý pojedou žáci 8. ročníku do galerie AJG v Hluboké nad Vltavou. Exkurze navazuje na výuku výtvarné výchovy. Odjezd v 8 hodin od Tiskárny v Pravdově ulici, příjezd kolem 14.30. Exkurzi připravila ve výtvarné výchově Růžena Korandová spolu s třídními učitelkami Jaroslavou Hándlovou a Danou Cypriánovou.

26. 5. Zdraví je přednější

publikováno: 21. 5. 2008 | Korandová

V pondělí proběhne pro žáky druhé stupně akce Zdraví je přednější. Žáci budou soutěžit v mnoha oborech, které se týkají zdravého životního stylu, za své úspěchy si budou moci vybrat odměny.

2. 6. 2008 Den dětí

publikováno: 2. 5. 2008 | Korandová

Den dětí proběhne v duchu sportovního dne na stadionu a okolních hřištích.

30. 5. 2008 dopravní akce pátých tříd

publikováno: 2. 5. 2008 | Korandová

Od 9 do 11 hodin se vybraní žáci z 5. A,B zúčastní dopravní akce u Kasalovy pily.

28. 5. 2008 projekt Zdraví

publikováno: 2. 5. 2008 | Korandová

Ve středu proběhne na celé škole projekt "Zdraví".

15. 5. a 22. 5. 2008 volba povolání

publikováno: 2. 5. 2008 | Korandová

15. 5. půjde 8. A v 8 hodin na Úřad práce a 22. 5. 2008 8. B také v 8 hodin, každá třída se svojí třídní učitelkou.

2. 5. 2008 dopravní výchova pro 5. A a 5. B

publikováno: 2. 5. 2008 | Korandová

Dopravní výchova je pro 5.A v 8 hodin a pro 5.B v 10 hodin.

5. 5. 2008 Environmentální pořad Ptáci

publikováno: 2. 5. 2008 | Korandová

Adresa společnosti ZAYFERUS http://www.zayferus.cz V pondělí se všechny třídy zúčastní environmentálního projektu Ptáci na Tyršově stadionu od 8.30 do 9.45 za 40 Kč.

29. 4. 2008

publikováno: 28. 4. 2008 | Korandová

Žáci 9. ročníků se zúčastní projektu gymnázia Rok plnety Země, Půda - živoucí kůže Země. 9. A začíná s projektem v 8 hodin a 9. B v 11 hodin.

17. 4. 2008 informační odpoledne pro rodiče

publikováno: 11. 4. 2008 | Korandová

od 16 do 18 hodin budou podávat učitelé individuální informace rodičům našich žáků.

16. 4. 2008 výchovný pořad vážné hudby

publikováno: 11. 4. 2008 | Korandová

Pro žáky 1. - 3. ročníků od 8.30, pro žáky 4. - 6. ročníků od 10 hod. v kapli Maří Magdaleny. Vstupné 30 Kč.

10. 4. 2008 hudební pořad Vývoj hudby

publikováno: 11. 4. 2008 | Korandová

Pro žáky 7., 8., 9. ročníků na Střelnici od 10 hodin, za 40 Kč.

11. 3. 2008 Pohodáři

publikováno: 31. 3. 2008 | Korandová

Pohodáři připravili pro žáky našich 4. - 9. tříd environmentální pořad 100% Kuba. Opět cestopisné povídání zaujalo všechny žáky.

Lyžařský výcvik 7. ročníku

publikováno: 18. 1. 2008 | Korandová

Příští týden budou žáci sedmých ročníků na lyžařském výcviku na Šumavě. Přejme jim hodně sněhu.

Zápis do prvních tříd pro školní rok 2008/2009 bude 31. 1. 2008

publikováno: 17. 1. 2008 | Korandová

Učitelé se připravují na zápis nových prvňáčků a pozadu nezůstávají ani žáci osmých ročníků, kteří budou opatrovat své budoucí spolužáky v prvních chvílích ve škole. Všichni připravují přivítání na téma Čapkovy pohádky Pejsek a kočička.

Přihlášky na SŠ

publikováno: 4. 1. 2008 | Korandová

Přihlášky na SŠ + SOU + OU budou rozdány žákům od 8.1. do 12.1. 2008 výchovnou poradkyní. Přihlášky vyplněné rodiči a PLP žáci odevzdají výchovné poradkyni do konce ledna.

8. 1. 2008 Informační odpoledne pro rodiče

publikováno: 4. 1. 2008 | Korandová

V úterý 8. ledna se konají informační schůzky pro rodiče žáků od 16 do 18 hodin.

4. 12. 2007 program v Národní galerii ve Veletržním paláci v Praze

publikováno: 13. 12. 2007 | Korandová

Třídy 9. A a 9. B si prohloubily své znalosti z výtvarné výchovy v Národní galerii. Jedna skupina byla připravena udělat aukci přidělených obrazů, soch a dokonce pohovky. Svoji přípravu zvládli s pomocí třídní učitelky skvěle. Druhý skupina měla program zaměřen na poznávání podstaty některých malířských směrů, zejména impresionismu. Zde se prolínaly poznatky z fyziky, teorie fotografie a barvy. V odpoledních hodinách si už všichni mohli prohlédnout sbírky celého Veletržního paláce a využívat prostory bez návštěvníků. Příjemnou atmosféru kazila pouze šatnářka, také dostala - jak jinak - poznámku do návštěvní knihy, žákovskou už bohužel neměla. Naši žáci zaslouží pochvalu, že situaci zvládli skvěle.

NaFest

publikováno: 13. 12. 2007 | Korandová

Od středy 12. 12. 2007 do pátku 14. 12. si třídní učitelky objednaly pro své žáky v 9. A a 8. B program skupiny Augusto - NaFest. Obě třídy pilně pracují ve skupinkách na zajímavých tvůrčích aktivitách.

15. 11. 2007 Třídní schůzky s rodiči

publikováno: 31. 10. 2007 | Korandová

Ve čtvrtek 15. 11. 2007 se od 16 hodin konají třídní schůzky s rodiči. V 1. společné části podá rodičům informace ŘŠ a předseda SR. V druhé, třídní části, budou rodiče seznámeni s řádem školy, právy a povinnostmi žáků, pořady a akcemi pro děti. Ve třetí části podají učitelé rodičům individuální informace o jejich dětech . Rodiče žáků 9. tříd mohou přijít již v 15.30 do učebny ČJ na hale, kde je bude informovat úřednice z Úřadu práce o současné poptávce po některých profesích.

24. 10. 2007

publikováno: 24. 10. 2007 | Korandová

Žáci 9. A připravili pro své spolužáky projev do rozhlasu k výročí založení republiky.

31. 10. 2007

publikováno: 22. 10. 2007 | Korandová

Žáci vyšších ročníků půjdou na rockový koncert Rock II. Vstupné 35 Kč.

30. 10. 2007 Burza škol

publikováno: 22. 10. 2007 | Korandová

V úterý 30. 10. se koná na Střelnici Burza středních škol.Druhá část je v bývalé knihovně ve Štítného ulici u I. Základní školy. Žáci našich 9. ročníků půjdou na prohlídku 3. a 4. vyučovací hodinu. Doporučujeme všem žákům, aby tuto burzu navštívili ještě odpoledne v doprovodu rodičů. Burza končí v 16. 30 hod. Mohou se přijít podívat i žáci nižších ročníků také se svými rodiči.

Podzimní prázdniny

publikováno: 22. 10. 2007 | Korandová

Ve čtvrtek 25. 10. a 26. 10. 2007 jsou podzimní prázdniny. Žáci, chovejte se tak, abyste přišli všichni ve zdraví po prázdninách 29. 10. 2007 do školy.

Drakiáda je dnes 9. 10. 2007

publikováno: 9. 10. 2007 | Korandová

Sejdeme se v 15 hodin v areálu školy a půjdeme společně na letiště, kde bude probíhat soutěž o nejlépe létajícího draka. Někteří si možná opečou buřta nebo rohlík. Deváťáci slíbili nasbírat dřevo. Hezky je, ještě musí pořádně foukat.Fotografie a povídání najdete v sekci Projekty.

Drakiáda 4. 10. se ruší

publikováno: 4. 10. 2007 | Korandová

Budeme hledat další termín s lepším počasím pro uspořádání Drakiády.

Drakiáda 4. 10. 2007

publikováno: 1. 10. 2007 | Korandová

Hurá, je tu podzim. Pojďte s námi pouštět draka!!! Co se bude dít? Drakiáda - soutěž o nejkrásnější a nejdokonalejší draky - se koná na letišti. Zájemci se setkají ve škole 14. 45 a společně odejdou na letiště. Pokud bude hezky a budete mít sebou buřta, můžete si jej ogrilovat. Návrat ke škole bude do 18. 30 hod. Přejme si hezké počasí.

Exkurze pro 9. A a 9. B dne 20. 9. 2007

publikováno: 17. 9. 2007 | Korandová

Ve čtvrtek 20. 9. 2007 jede 9.A a 9. B na exkurzi do Českých Budějovic na jihočeskou Burzu škol. Žáci se zde, na výstavišti ČB, budou moci seznámit se středními školami všech typů. Střední školy zde mají informace o studiu, o požadavcích k přijetí a některé zde ukazují výsledky práce svých studentů a učňů. K zakoupení zde bývají i učebnice a studijní materiály. Odjezd je v 8.00 od Tiskárny v Pravdově ulici autobusem. Sraz je zde v 7.50 hod. Dozor pro 9. A zajišťuje Věra Hurychová a pro 9. B Petra Zíková. Exkurze je zaměřena na získávání přehledu o možnosti studia. Předpokládaný návrat do 13.30 hodin. Záloha na autobus a vstup je 150 Kč.

Kulturní pořad 7. 9. 2007

publikováno: 4. 9. 2007 | Korandová

Žáci 8. a 9. tříd se zúčastní v pátek 7. 9. 2007 v 11 hodin divadelního přestavení o lásce v ODDM. Balet i mluvené vstupy pro nás připravil zdejší soubor studentů. Vstupné 20 Kč.

Druhý den školy 4. 9. 2007

publikováno: 3. 9. 2007 | Korandová

Všichni žáci mají první dvě vyučovací hodiny třídnické práce a proškolení v BOZP, seznámení se Školním řádem. Další vyučování již probíhá podle rozvrhu.

Vítáme Vás v novém školním roce!

publikováno: 3. 9. 2007 | Korandová

Ředitel školy přivítal svým projevem všechny žáky. Žáci prvních tříd měli i oficiální návštěvy z města a navíc se již setkali s některými žáky 9. ročníků, kteří pro ně měli malé přivítání.

Rok je na konci. Hurá na prázdniny!

publikováno: 29. 6. 2007 | Korandová

Cvičení v přírodě

publikováno: 27. 6. 2007 | Korandová

28. 6. 2007 se nacvičuje Cvičení v přírodě.

Učebnice

publikováno: 26. 6. 2007 | Korandová

27. 6. je nutno rozdat knihy a uklidit prostory.

Odevzdávání učebnic

publikováno: 25. 6. 2007 | Korandová

26. 6. 2007 se od 4. vyučovací hodiny odevzdávají učebnice.

Folkový hudební­ pořad pro žáky z 1. i 2. stupně

publikováno: 21. 6. 2007 | Korandová

25. 6. 2007 v 9.00 začíná pro žáky 2. stupně folkový pořad na Střelnici v kinosále. V 10.00 je tento program určen pro žáky 1. stupně. Vstupné 35 Kč.

25. 6. 2007 pojedou žáci za odměnu do multikina

publikováno: 21. 6. 2007 | Korandová

25.6. 2007 pojedou žáci, kteří významně reprezentovali naší školu v mnoha soutěžích za odměnu do multikina v Českých Budějovicích.

19. 6. 2007 navštíví naší školu žáci z Hauptschule v Gmundu

publikováno: 16. 6. 2007 | Korandová

Celý den jim budou věnovat žáci, kteří­ studují­ německý jazyk se svojí­ učitelkou Jaroslavou Hándlovou. Čekají­ je sportovní­ zápasy a prohlí­dka Jindřichova Hradce.

Děti v Keni potřebují­ naši pomoc

publikováno: 16. 6. 2007 | Korandová

Po roce nás oslovili zástupci mezinárodní­ organizace Kids to Kids. Tentokrát s projektem pomoci dětem v Keni. Promítnutý sní­mek ukázal na problémy dětí­, kteří žijí­ v rovníkové Africe. My jim můžeme za pomoci rodičů přispět dárkovými balíčky se školními pomůckami a hračkami.

Informace pro rodiče budoucí­ch prvňáčků

publikováno: 8. 6. 2007 | Korandová

12. 6. 2007 budou od 16 hodin informace pro budoucí­ prvnáčky. S rodiči bude konzultovat nástup dětí­ do první­ch tří­d paní­ učitelka Urmanová a Vánová.

Informace pro rodiče 4. 6. 2007

publikováno: 31. 5. 2007 | Korandová

V pondělí­ 4. 6. 2007 proběhne od 16 do 18 hodin informační­ odpoledne pro rodiče našich žáků.

Exkurze 8.A a 8.B

publikováno: 21. 5. 2007 | Korandová

V pátek 18. 5. se žáci osmých ročníků se svými třídními učitelkami a s 5 vybranými žáky z devátých ročníků zúčastnili exkurze do Třebíče a Telče. V Třebíči navštívili významné památky zapsané v seznamu světového kulturního dědictví UNESCO - baziliku sv. Prokopa, židovský hřbitov a unikátní židovskou čtvrť. V Telči poznávali renesanční architekturu a někteří navštívili výstavu Ladislava Nováka v Hasičském domě. Fotogalerii naleznete na stránkách 8.B.

Exkurze 7.A a 7.B

publikováno: 21. 5. 2007 | Korandová

V pátek 18. 5. vyjeli žáci sedmých ročníků se svými třídními učitelkami na vzdělávací exkurzi do Kutné Hory. Navštívili stříbrné doly, Kostnici a podívali se na chrám sv. Barbory.

K volbě povolání současných 8. tříd

publikováno: 1. 5. 2007 | Korandová

29. 5. půjde v 8 hodin 8. B na Úřad práce na besedu o volbě povolání. V 10 hodin se této akce zúčastní 8.A.

Sociálně osobnostní výchova pro 9. ročníky

publikováno: 1. 5. 2007 | Korandová

Pro žáky 9. tříd proběhne 29. 5., 30. 5., 31. 5. na škole projekt v rámci sociálně osobnostní výchovy. S dětmi budou pracovat členové sdružení Augusto a akce bude zdarma. V odpoledních hodinách v těchto dnech nabízí Augusto seminář pro učitele včetně metodiky.

Film

publikováno: 1. 5. 2007 | Korandová

V pondělí 28. 5. 2007 se pro žáky 7. - 9. tříd konána Střelnici v rámci prevence patologických jevů projekce snímku "Skutečné mládí". Po projekci následuje beseda o filmu, akce se zúčastní p. Týmal, protidrogový koordinátor. Začátek je v 10 hodin, vstupné 35 Kč.

Divadelní představení Čert a Káča

publikováno: 1. 5. 2007 | Korandová

Pro 1. - 5. třídy se koná 21. 5. na Střelnici divadelní přestavení Čert a Káča. Začátek je v 10 hodin, vstupné 35 Kč. Akce se zúčastní p. Týmal, protidrogový koordinátor.

Dopravní výuka

publikováno: 1. 5. 2007 | Korandová

Během května proběhne výuka dětí­ na dopravní­m hřišti v Jindřichově Hradci, zúčastní se postupně všichni žáci 1. stupně.

Snad první ředitelské volno na naší škole

publikováno: 26. 4. 2007 | Korandová

Na pondělí 30. 4. 2007 vyhlašuje ředitel pro žáky naší školy mimořádné volno. Žáci půjdou do školy zase až ve středu 2. 5. 2007.

Informační odpoledne pro rodiče

publikováno: 9. 4. 2007 | Korandová

Individuální informační odpoledne pro rodiče bude ve čtvrtek 19. 4. 2007 od 16 do 18 hodin.

Poděkování členkám pěveckého kroužku

publikováno: 4. 4. 2007 | Korandová

Jindřichohradecké sdružení sociálních aktvit poděkovalo písemně členkám našeho pěveckého sboru za vystoupení 8. 3. 2007 při jejich oslavě MDŽ. Sólový zpěv žákyň se velmi líbil všem přítomným Klubu aktivního stáří, oceňovali jejich talent a dobré vedení.

Výchovný program "Rozhledna"

publikováno: 3. 4. 2007 | Korandová

17. 4. 2007 se žáci 1. - 4. ročníků zúčastní výchovného programu "Rozhledna". Na Střelnici od 10 hodin, vstupné 30 Kč.

Výchovný program "Na rovinu"

publikováno: 3. 4. 2007 | Korandová

17. 4. 2007 se žáci 2. stupně a 5. ročníků zúčastní v rámci prevence patologických jevů výchovného programu "Na rovinu". Od 8.30 v sále na Střelnici. Vstupné 30 Kč.

Energie pro budoucnost

publikováno: 3. 4. 2007 | Korandová

3. 4. 2007 se konalo energeticko ekologické fórum pro budoucnost. Program byl určen pro 8. ročníky.

Mezinárodní den vody

publikováno: 31. 3. 2007 | Korandová

22. 3. 2007 proběhl na naší škole projekt Den vody. Připravujeme fotogalerii do sekce projekty.

Humanitární pomoc dětem v Pákistánu

publikováno: 30. 3. 2007 | Korandová

Odpoledne 20. 3. 2007 k nám přišli zástupci humanitární organizace Tears and Smiles ukázat, jak dopadla jejich mise do Pákistánu. Naši žáci přispěli svými dárečky pro tamní děti. Pákistánské horské oblasti byly v roce 2005 postiženy zemětřesením a lidé zde trpí nedostatkem potravin i lékařské péče.

19. 3. 2007 pořad Velikonoce

publikováno: 19. 3. 2007 | Korandová

Výchovný pořad Velikonoce pro žáky 1. - 5. tříd Střelnici. Vstupné 30 Kč.

19. 3. 2007 Tajemství stříbrného plátna

publikováno: 19. 3. 2007 | Korandová

Výchovný pořad Tajemství stříbrného plátna pro žáky 6. - 9. tříd od 8.00 hod na Střelnici. Vstupné 30 Kč.

Projekt Brazílie

publikováno: 7. 3. 2007 | Korandová

Dvouhodinový projekt o problematice světové chudoby pro žáky 6.tříd - 7. března a pro žáky 5. tříd - 8. března 2007. Interaktivní pořad je pro žáky zdarma.

Lyžařský výcvik 7. ročníku

publikováno: 25. 3. 2007 | Korandová

Lyžařský výcvik pro sedmé ročníky proběhl i přes nepřízeň počasí v březnu 2007. Fotografie jsou na třídním webu 7. B.

Přihlášky na střední školy

publikováno: 5. 1. 2007 | Korandová

Přihlášky na SŠ + SOU + OU budou rozdány 9. ročníkům v týdnu od 8. 1. do 12. 1. 2007 výhovnou poradkyní. Přihlášky vyplněné rodiči + PLP odevzdají žáci výchovné poradkyni do konce ledna 2007.

Zeměpisné pořady o Řecku a Mexiku

publikováno: 1. 2. 2007 | Korandová

9. 2. 2007 pro žáky druhého stupně - zeměpisný pořad skupiny Jen tak tak o Mexiku. O Řecku 14. 2. 2007 od agentury Pohoda. Oba pořady v kinosále na Střelnici.

Pololetní vysvědčení

publikováno: 31. 1. 2007 | Korandová

Žákům bylo předáno vysvědčení 31.ledna, na 1. stupni čtvrtou vyučovací hodinu, na 2. stupni pátou vyučovací hodinu.

Informační odpoledne pro rodiče

publikováno: 5. 1. 2007 | Korandová

Dne 9. ledna 2007 se od 16 do 18 hodin konalo informační odpoledne pro rodiče.

Zasedání školské rady

publikováno: 5. 11. 2006 | Korandová

Dne 2. 11. 2006 proběhlo pravidelné zasedání školské rady naší školy.

Akademie Základní školy - červen 2006

publikováno: 20. 6. 2006 | Korandová

V pondělí 19. června proběhla na Střelnici Akademie naší školy. Žáci i učitelé připravili pro rodiče celovečerní program.

Exkurze do Alšovy jihočeské galerie v Hluboké nad Vltavou

publikováno: 6. 11. 2006 | Korandová

V pátek 2. 6. pojedou žáci 7. B a žáci z Výtvarných technik na exkurzi do AJG v Hluboké nad Vltavou.

Informační odpoledne pro rodiče 5.6.2006

publikováno: 6. 11. 2006 | Korandová

V pondělí 5. 6. 2006 se na škole uskuteční Informační odpoledne pro rodiče od 16 do 18 hodin.

Zapojte se do projektu Festart!

publikováno: 6. 11. 2006 | Korandová

Výzva pro žáky druhého stupně: Zapojte se do projektu Festart 2006. Plakáty jsou vyvěšeny ve škole. Další informace poskytne R. Korandová. Další informace naleznete na webu http://gvn.cz/festart.

Sportovní den 1.6.2006

publikováno: 6. 11. 2006 | Korandová

1. června 2006 proběhne na naší škole Sportovní den. 4.-9. třídy budou sportovat na stadionu. 1.-3. třídy budou mít samostatný program.

Divadelni představení Radovanovy radovánky

publikováno: 2. 5. 2006 | Korandová

3.5. půjdou 1.-3. třídy na divadelní představení Radovanovy radovánky na Střelnici za 40 Kč.

Pěvecká soutěž Jihočeský zvonek

publikováno: 6. 11. 2006 | Korandová

Chválíme Janu Chadimovou z 9.A za první místo v pěvecké soutěži Jihočeský zvonek.

Pěvecký soutěž Jihočeský zvonek

publikováno: 6. 11. 2006 | Korandová

Chválíme Adélku Pečínkovou ze 7.B a Denisu Smejkalovou z 9.B za první místo v pěvecké soutěži Jihočeský zvonek. Postupují do krajského kola v duu.

Individuální informační odpoledne pro rodiče 20. 4. 2006

publikováno: 6. 11. 2006 | Korandová

Ve čtvrtek 20. 4. 2006 od 16.00 do 18.00 proběhlo na naší škole Individuální informační odpoledne pro rodiče.

Okresní kolo recitační soutěže

publikováno: 6. 11. 2006 | Korandová

23. 3. 2006 se konalo okresní kolo recitační soutěže a do krajského kola postupuje Lukáš Le, žák 9. A naší školy.

Okresní kolo recitační soutěže

publikováno: 6. 11. 2006 | Korandová

16. 3. 2006 okresní kolo recitační soutěže: V I. kategorii postupuje Jan Procházka z naší školy.

Projekt Země v našich rukou

publikováno: 6. 11. 2006 | Korandová

5. 4. 2006 se žáci našich sedmých ročníků zúčastnili projektu "Země v našich rukou". Studenti GVN J: Hradec pro ně připravili 5 stanovišť s tématikou ochrany člověka a životního prostředí.

Školní kolo recitační soutěže

publikováno: 6. 11. 2006 | Korandová

Recitační soutěže: 1.3.2006 se konalo školní kolo a do okresního kola postoupili ze sedmé třídy Andrea Čížková, Barbora Chovítová, za osmý a devátý Tereza Novotná a Lukáš Le.

Den vody 22.3.2006

publikováno: 6. 11. 2006 | Korandová

22.3.2006 se na škole pro všechny ročníky konal projekt Den vody. Pedagogové připravili pro své žáky netradiční pohled na problematiku vody ve svých předmětech a to vždy ve dvouhodinových blocích.

Program o Holocaustu, film Síla lidskosti 4.4.2006

publikováno: 6. 11. 2006 | Korandová

Porozumění jiným národům: 4. 4. 2006 se žáci druhého stupně zúčastnili programu o Holocaustu, film "Síla lidskosti".

Copyright @ 2006-2011 Základní škola Jindřichův Hradec II - Jarošovská ulice | administrátor