stav: uživatel nepřihlášen | přihlásit

Článek

O HOLOCAUSTU

V měsíci květnu 2007 proběhl na naší škole projekt HOLOCAUST. Zúčastnili se jej žáci devátých tříd a částečně i žáci osmých tříd. Součástí projektu byla návštěva Terezína a celodenní program ve škole, který připravily učitelky českého jazyka, dějepisu a občanské výchovy. Žáci navštívili místa spojená s tragickými osudy českých Židů, seznámili se s životy konkrétních obětí ať už přímo v Terezíně, tak při hodinách ve škole – zaujal je příběh židovského děvčete Anne Frankové i jindřichohradecké pamětnice paní Šimonové, která vzpomínala na válečné zážitky loni v listopadu v přednáškovém sále muzea nad literárními a historickými texty přemýšleli o lidských vztazích za války , ale i v současnosti, o bezpráví páchaném na židovských spoluobčanech, i o jejich statečnosti. Z jejich reakcí bylo zřejmé, že je téma zaujalo.Oceňovali, že žijí v klidné, demokratické zemi, ale také pochopili, jak se cítí menšiny, které se i dnes setkávají s nepochopením, rasismem a xenofóbií. Žáci 8. tříd navštívili židovské ghetto v Třebíči, takže ve vyšších ročnících druhého stupně se takto dovršuje výchova k problematice lidských práv. Autorky projektu věří, že si žáci uvědomili, jak i oni mohou svým chování přispět k tomu, aby se podobná tragédie již neopakovala. Věra Hurychová, Jaroslava Maxová, Jana Marsová

Copyright @ 2006-2011 Základní škola Jindřichův Hradec II - Jarošovská ulice | administrátor