stav: uživatel nepřihlášen | přihlásit

Článek

27. 3. 2017 Projekt J. A. Komenský na ZŠ Jarošovská 746/II J.Hradec

Projekt J. A. Komenský na ZŠ Jarošovská 746/II J.Hradec Dne 27. března 2017 se na naší základní škole uskutečnil projekt, kterým žáci 8. B třídy připomněli narození významného českého pedagoga a filozofa J. A. Komenského. Žáci 8. třídy připravili zajímavé prezentace pro své mladší kamarády, žáky 4. a5. ročníků. Naše třída se rozdělila na 6 skupin a každá skupina zpracovávala zadané téma. téma. téma. Mladší spolužáky jsme seznámili nejprve s těžkým osudem J. A. Komenského, s jeho pobytem v exilu a velkou touhou vrátit se zpět do vlasti. Dále jsem žákům představili nejdůležitější díla, věnovali jsme pozornost např. učebnici jazyka Orbis pictus nebo dílu Labyrint světa a ráj srdce. Každá skupina měla pro své mladší spolužáky připraveny křížovky a doplňovačky a za správné odpovědi i sladkou odměnu. Naši malí kamarádi pracovali s velkým nadšením a úspěšně plnili zadané úkoly. V závěru jsme pro ně připravili malé překvapení v podobě zdramatizování jedné historické události, kterou popisuje legenda o sv. Václavu. Takto jsme přiblížili jednu z hlavních zásad J. A. Komenského – škola hrou. Komenský prosazoval názornost ve vyučování a historii chtěl žákům vyložit za pomoci krátkých divadelních vystoupení. Doufáme, že se projekt vydařil a všichni si z něj něco odnášíme. Mladší žáci mnoho zážitků a poznatků a my starší hodně nových zkušeností. Za 8. B zpracovali K. Hanzalová, H. Kačeňáková, T. Poláchová, K. Zátopková

Copyright @ 2006-2011 Základní škola Jindřichův Hradec II - Jarošovská ulice | administrátor