stav: uživatel nepřihlášen | přihlásit

Školní družina

Zaměření školní družiny: sportovně rekreační

Školní družina organizuje pravidelnou činnost a činnost zájmových útvarů. Pořádá příležitostné akce (projekty) a v průběhu dne nabízí spontánní aktivity. Družina umožňuje i přípravu na vyučování.

Obsah činnosti

Člověk a jeho svět
Člověk a zdraví
Umění a kultura
Člověk a svět práce
Dramatická výchova
Příprava na vyučování
Spontánní aktivity a odpočinková činnost

Zájmová činnost ve školní družině

Výtvarný kroužek I - Marie Coufalová
Výtvarný kroužek II - Marie Coufalová
Výtvarný kroužek III - Marie Coufalová
Vaření - Radka Fidlerová
Sportovní kroužek - Eva Neumannová, Marie Coufalová

Děti chodí pravidelně od října do března dvakrát za měsíc bruslit, jedenkrát za měsíc navštěvují filmová představení. Ke spontánní činnosti využíváme dětské hřiště v areálu školy.

Provoz školní družiny

6.00 – 8.00 hod.
11.30 – 17.00 hod.

Vychovatelky

Vedoucí vychovatelka: Marie Coufalová
Vychovatelka: Jana Hazuková
Vychovatelka: Eva Neumannová
Vychovatelka: Jana Chodcová
Vychovatelka: Radka Fidlerová

Fotogalerie
Copyright @ 2006-2011 Základní škola Jindřichův Hradec II - Jarošovská ulice | administrátor