stav: uživatel nepřihlášen | přihlásit

Pěvecký sbor Pěnice v roce 2011

Text připravila 30. 11. 2011 sbormistryně Irena Daňková

Soubor vedla od počátku až do roku 2005 Věra Kadičová, jako klavíristé se vystřídali Petr Cón (dnes hudební skladatel), Petr Přibyl (dnes sólista Národního divadla), Jan Holec (dnes vedoucí katedry hudební výchovy Pedagogické fakulty v Českých Budějovicích), Hana Kruntorádová (učitelka), Bohdana Kálalová (učitelka) a Jindřiška Cerhová (učitelka). Věra Kadičová i po odchodu ze školy vždy ochotně suplovala hudební výchovy nebo pomáhala jako klavírní doprovod v pěveckém sboru. Pěnici vedla krátkou dobu Martina Kučerová, která nyní vystupuje jako sólová zpěvačka. V současné době funguje sborové zpívání jako povinně volitelný předmět, žáci 5. – 9. ročníků si mohou zvolit jednu nebo dvě vyučovací hodiny, chodit však mohou do sboru i děti, které už mají povinně volitelné předměty naplněné a zpívání je jejich velkým koníčkem. Scházíme se tradičně každý pátek odpoledne, a to v čase od 13.45 hod. do 15.15 hod. Sbor vede Irena Daňková (bývalá členka sboru a žákyně 3.ZŠ), klavírní doprovod zajišťuje Iva Satrapová. Pěvecký sbor Pěnice vystupuje několikrát za školní rok na různých akcích, např. výstava ovoce a zeleniny, která se koná na naší škole, na vánočních vystoupeních pro nejstarší občany města, na závěrečné slavnosti školz. Program akcí pro 1. pololetí šk. roku 2011/2012: 20. září : Výstava ovoce, zeleniny a květin, 3.ZŠ 11. prosinec: Slavnostní otevření a vysvěcení kaple, Políkno 16. prosinec: Vánoční vystoupení v Domově důchodců, Otín 19. prosinec: Vánoční koncert pro rodiče a děti, 3.ZŠ 22. prosinec: Vánoční vystoupení pro žáky I. a II. stupně naší školy

Historie pěveckého sboru Pěnice

Za pěvecký sbor Pěnice připravila Věra Kadičová

Pěvecký sbor Pěnice vznikl v září roku 1962 po otevření prvního učebního pavilonu pro žáky 6. až 9. ročníků. Začínal se 16 členy a veřejně se představil při slavnostním otevření celé školy 1. září 1963. Počet zpěváků se postupně zvyšoval. Už v roce 1964 převýšil 30, v roce 1977 zpívalo 78 zpěváků.

V letech 1964 až 1966 spolupracoval soubor s divadelním kroužkem v Mariánských Lázních, kde po tři roky koncertoval. V roce 1969 navázal soubor přátelské styky s dětským divadelním tělesem v Novém Mestě nad Váhom na Slovensku, kde předvedl pásmo písní, veršů a tanců pod názvem "Co vyprávěla kapka deště". V roce 1972 zpíval soubor ve Dvoře Králové nad Labem, v roce 1973 v Drážd´anech, v roce 1974 na několika místech na severní Moravě, v letech 1986 až 1989 několikrát v Uherském Brodě jako host sboru Comenius.

Soubor Pěnice se pravidelně účastnil pěveckých soutěží. V roce 1972 získal 1. místo v okrese Jindřichův Hradec, v letech 1973 až 1979 obsazoval 1. místo v okresní soutěži, v krajském kole (konaném v Táboře nebo v Českých Budějovicích) získával bronzové nebo stříbrné umístění.

Soubor vede po celou dobu Věra Kadičová, jako klavíristé se vystřídali Petr Cón (dnes hudební skladatel), Petr Přibyl (dnes sólista Národního Divadla), Jan Holec (dnes vedoucí Katedry Hudební výchovy Pedagogické fakulty v Českých Budějovicích), Hana Kruntorádová (učitelka), Bohdana Kálalová (učitelka) a Jindřiška Cerhová (učitelka).


Na přípravě stránky se podílela Věra Kadičová.

fotogalerie pěveckého sboru Pěnice
Copyright @ 2006-2011 Základní škola Jindřichův Hradec II - Jarošovská ulice | administrátor